Hoogwaterproblematiek centraal tijdens IJsselbiënnale

VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude heeft in de Provinciale Statenvergadering van 12 april jl. aangegeven dat de VVD instemt met het voorstel om €100.000,- beschikbaar te stellen voor de IJsselbiënnale deze zomer. Van der Woude: “Wij doen dit uit solidariteit met de provincie Overijssel, de betrokken waterschappen en IJsselgemeenten, die deze vraag eerder voorgelegd kregen en ook hun nek voor dit tweejaarlijkse evenement uitgestoken hebben. Met elkaar leggen zij meer dan één miljoen euro op tafel. Dat is het waard gezien het inspirerende en tegelijk financieel sluitende plaatje dat voorgelegd is.”

 

Voor de VVD is het belangrijk dat er goed met elkaar gesproken wordt over de dreiging van hoogwater en ook over andere effecten van klimaatverandering. Van der Woude: “Dat geldt al helemaal voor de omgeving van de IJssel waar mensen en dieren direct getroffen worden door maatregelen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De VVD vindt het dan ook lovenswaardig dat de Gelderse Culturele sector haar maatschappelijk engagement toont in de IJsselbiënnale 2017 door deze hoogwaterproblematiek tot centraal thema te maken. Een mooi cultureel zomer-evenement staat ons te wachten.”

De enige kanttekening die de VVD plaatste was een louter technische. Zij ziet graag dat de volgende keer een cultureel evenement behandeld wordt in de commissie waar de cultuur-experts zitting hebben en dat begint dan met de evaluatie van deze editie van de Biënnale.