VVD hecht belang aan recreatie op Apeldoorns Kanaal

© ...

“In plaats van luchtfietsen boven het Apeldoorns Kanaal gaan wij liever waterfietsen in het kanaal”, zo startte VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude haar bijdrage tijdens de Statenvergadering van 12 april jl. Dat louter ondiepe waterrecreatie het nieuwe perspectief is, is het gevolg van een besluit van stuurgroep ‘Veluwekroon’. Zij heeft een deel van haar opdracht, het bevaarbaar maken van het vijfde en zesde pand van het Apeldoorns Kanaal voor de BM-klasse terug gegeven als niet realiseerbaar. De gemeenteraden van Heerde en Hattem en ook het Algemeen Bestuur van het Waterschap zagen geen mogelijkheid om de onvermijdelijke extra structurele kosten op te vangen in hun begroting. En dat besluit respecteert de VVD-Statenfractie dan ook.

Corrie-Christine van der Woude: “Tegelijk beseft de fractie dat dit pijn doet bij alle betrokkenen en bestuurders, die vele jaren met tomeloze inzet en heel veel creativiteit ervoor zijn gegaan om hun droom waar te maken. Dat verdient waardering en respect.”

 

Met het teruggeven van deze deelopdracht valt ook het restantbedrag van meer dan €2,5 miljoen vrij. Corrie-Christine van der Woude: “Wij willen dat bedrag graag voor het kanaalwater behouden door dit geld de komende vijf jaar in te zetten als ‘Haarlemmer olie’ om de waterrecreatie te verbeteren. En dan gaat het niet alleen om waterfietsen, maar ook om bijvoorbeeld fluisterboten, kano's, kleine zeilboten, de hengelsport en wat er zoal meer is.”

 

Er is een inventarisatie van kansen voor het verbeteren van de attractiviteit van het Apeldoorns Kanaal nodig. Ook is inzicht noodzakelijk in wie daadwerkelijk financieel kan en zal bijdragen of al heeft bijgedragen. Corrie-Christine van der Woude: “Wij hebben er vertrouwen in dat deze inventarisatie er begin november 2017 kan zijn want wij ervaren veel energie en kennis bij maatschappelijk relevante (kennis)partners en overheden."


Voor een aantal betrokkenen lijkt dit besluit een grote opluchting. Voor anderen is het een droom uiteen gespat. Corrie-Christine van der Woude: “Het is nu aan Gedeputeerde Meijers om met het bestuurlijk overleg 'Apeldoorns Kanaal' de komende zes maanden met een goed luisterend oor, inkleuring te geven aan de Gelderse veerkracht. Veerkracht, zoals door onze Commissaris van de Koning in zijn Nieuwjaarsspeech 2017 zo inspirerend is verwoord.”


Fotobron: 
http://www.sportvisserijoostnederland.nl/actueel/6154/sportvisserijvisie-apeldoorns-kanaal.html