Meerburg amendeert reparatie Plussenbeleid

Tijdens de Statenvergadering op 12 april jl. werd naar aanleiding van een concrete casus in Nijkerk een reparatie door Gedeputeerde Staten (GS) opgesteld voor het Plussenbeleid. Het Plussenbeleid is bedoeld voor de niet-grondgebonden veehouderijen (bijv. vleeskalveren, pluimvee of varkens) en stelt in ruil voor groei bepaalde eisen aan dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing. 

Een gemengd bedrijf met zowel een niet-grondgebonden tak als een grondgebonden tak (melkveehouderij), maar waarbij de niet-grondgebonden tak groeit, dreigde door een taalkundige fout in de verordening niet onder het Plussenbeleid te vallen. Dit werd door het voorstel van GS gerepareerd. Echter, dit voorstel beknopte ook een eventuele groei van de grondgebonden tak op een gemengd bedrijf, terwijl Provinciale Staten eerder besloten hadden om de melkveehouderij niet onder het Plussenbeleid te laten vallen. Vandaar dat VVD-landbouwwoordvoerder Bastiaan Meerburg door middel van een technisch amendement deze intentie alsnog probeerde vast te leggen en in feite de reparatie repareerde.

Het amendement van Meerburg werd met een grote meerderheid, van zowel links als rechts in het politieke spectrum, aanvaard. Hij is hierover blij: "Ik vind het belangrijk dat er duidelijkheid komt en zoveel mogelijk dubbelzinnigheid over het Plussenbeleid wordt weggenomen. Ook gemengde bedrijven met een grondgebonden tak die groeien, hoeven nu niet te voldoen aan het Plussenbeleid, conform de eerdere uitspraak van Provinciale Staten."