Veluwe op 1: Gebiedsopgave de Veluwe

De Gebiedsopgave Veluwe is in de Statenvergadering van 12 april besproken en vastgesteld. Deze Gebiedsopgave is een mooi voorbeeld van wat de nieuwe manier van werken met de provincie inhoudt. Samen met de gebiedspartners (recreatieondernemers, gemeenten, natuurorganisaties) er gekozen voor een echte 'bottom up-realisatie' van een reeks van verschillende projecten. In hun samenhang versterken ze de rol van de Veluwe als top natuur- en vakantiegebied van Nederland.


Hiervoor worden in het Uitvoeringsprogramma Gebiedsopgave 2017 een reeks van nuttige projecten en initiatieven opgesomd. Denk dan aan snelle digitale bereikbaarheid van de recreatieparken, een absolute noodzaak; ontwikkelen van fietsknooppunten; paardrijroutes; uitbouw marketing van de Veluwe, de Veluwefilm. Een belangrijk, langjarig en kostbaar onderdeel is het programma Vitale Vakantieparken. Met behulp van dit programma  worden vakantieparken met potentie verbeterd, met steun vanuit de gebiedsopgave en wordt er dus een kwaliteitsslag gemaakt. Verouderde parken zonder uitzicht op een goede recreatieve rol zouden dan gesloten of een andere functie moeten krijgen.

Met de goedkeuring van de Provinciale Staten kan dit programma nu direct verder met een enthousiaste groep deelnemers. De Veluwe op 1!