VVD ontstemd over jarenlange vertraging rondweg Lochem

VVD Statenlid Anja Prins: "Er wordt al jarenlang gesproken over de aanleg van de rondweg om Lochem. In de oorspronkelijke planning zou de weg in 2019 open gaan. Eerst waren er vertragingen vanwege roeken die volgens de regels een verhuisplan nodig hadden. Nu zijn er weer diverse vertragingen doordat er leidingen moeten worden verlegd."

Provincie Gelderland verwacht dat de weg nu pas in 2023 of 2024 klaar zal zijn. De VVD vraagt zich af of het niet wat sneller kan. Waren die vertragingen niet te voorzien c.q. te voorkomen? Wat kan er nog gedaan worden om mogelijke vertraging te beperken.

De VVD Statenfractie heeft hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld (zie bijlage).

Anja Prins: "D
e rondweg is belangrijk voor de veiligheid van Lochem en voor het terugdringen van het sluipverkeer. De rondweg moet het doorgaand verkeer via de noordkant om de stad heen leiden. Ook zal het de verbinding tussen de Achterhoek en de A1 verbeteren. De VVD is ontstemd over deze nieuwe vertraging; straks is er meer dan 10 jaar nodig geweest om een 3,6 kilometer-lange weg aan te leggen!"