Bizar dat Epe tornt aan eigendomsrecht recreatiewoningen

Op 23 maart werd het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad van Epe. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat alle eigenaren van recreatiewoningen in het buitengebied van Epe verplicht worden om hun eigendom minstens 245 dagen per jaar te verhuren. Hier zijn door Bastiaan Meerburg namens de VVD Gelderland Statenvragen over gesteld.

Meerburg: "Het is natuurlijk bizar dat een gemeente op deze wijze eigenaren verplicht om hun eigendom te verhuren: dat gaat volledig tegen het eigendomsrecht in. Het is niet liberaal, en daarom logisch dat de VVD (en ook D66) in Epe hiermee niet konden instemmen. Bestemmingsplannen mogen op basis van eerdere uitspraken van de bestuursrechter dit soort eisen helemaal niet stellen, want de voorschriften in het bestemmingsplan dienen puur van ruimtelijke aard te zijn. Vandaar dat ik het College van Gedeputeerde Staten heb gevraagd hoe de provinciale toetsing van dit bestemmingsplan geregeld is, want ik zou het raar vinden als de provincie het hiermee eens is." De verwachting is dat Meerburg binnen enkele weken antwoorden krijgt op zijn vragen.