VVD Gelderland roept nieuw Kabinet op te investeren in wegen en goederenvervoer

De plannen van de VVD leveren lastenverlichting op en leiden tot een behoorlijke groei van de werkgelegenheid en economie. Ook daalt de Staatsschuld. Dat blijkt uit de doorrekening van het CPB van de financiële consequenties van het verkiezingsprogramma van de VVD. Het CPB heeft ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. vele verkiezingsprogramma’s langs de meetlat gelegd. Op 16 februari heeft het CPB de uitkomsten gepubliceerd. Anja Prins, Statenlid voor de VVD in Gelderland en woordvoerder Mobiliteit: “In de plannen van de VVD zit ook een aanzienlijk bedrag voor de versterking van de Nederlandse infrastructuur. De VVD pleit landelijk als enige voor forse investeringen in wegen en dat ondersteunen wij van harte want ELKE DAG IN DE FILE STAAN IS NIET NORMAAL!"

Belangrijke verbinding Randstad-Duitsland
VVD Gelderland onderschrijft het belang van versterking van de Nederlandse en Gelderse infrastructuur. Anja Prins: “Goede verbindingen per weg, water en spoor, zijn ook voor de ontwikkeling van de Gelderse economie en werkgelegenheid van essentieel belang. Gelderland is immers een belangrijke achterland-verbinding van de Randstad naar Duitsland (oost-west) en vormt de verbinding tussen het noorden en het zuiden van Nederland”.

Grote Gelderse transport- en logistieksector

In de Gelderse Corridor rijden per jaar miljoenen personenauto’s en vrachtwagens. Ook de Betuweroute is voor het goederenvervoer per trein heel belangrijk. De Gelderse transport- en logistiek-sector heeft een belangrijke positie en grote (inter)nationale (transport)bedrijven zijn in Gelderland gevestigd.

Gelderland doet grootste duit in het zakje

De provincie Gelderland neemt deze jaren zelf ook haar eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot infrastructurele investeringen. Er wordt veel geld geïnvesteerd in versterking van het onderliggend wegennet (voor goede aansluiting op de Rijksinfrastructuur), in het openbaar vervoer en het goederenvervoer. Anja Prins: “Daarbij komt nog dat de provincie Gelderland van alle Nederlandse provincies de grootste financiële bijdrage aan de financiering van de Rijksinfrastructuur levert. Zo wordt er een groot bedrag aan het Rijk uitgekeerd voor de doortrekking van de A15, die wat ons betreft nu dan ook zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd”.

Investeringen zijn hard nodig
Anja Prins: “Wij wensen dat er op korte termijn fors geïnvesteerd wordt onder andere in de volgende infrastructurele projecten in Gelderland: verbreding A1, A15 en N18 / knooppunt A1-A30 / capaciteitsuitbreiding A28 / aanpak knooppunt Bankhoef A73 / uitbreiding Rijnbrug bij Rhenen N233 / Overslagpunten Railterminal Gelderland en Railterminal Barneveld”.

Oproep aan nieuw Kabinet

Anja Prins: “VVD Gelderland roept hierbij op om bij de formatie van een nieuw Kabinet over enkele weken, goede afspraken te maken over ruime investeringen in de Gelderse infrastructuur ten bate van de verdere versterking van de nationale én Gelderse economie en werkgelegenheid”.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anja Prins, Statenlid VVD Gelderland (woordvoerder Mobiliteit) 06-52290109.
Ans Huisman, Statenlid VVD Gelderland (woordvoerder Railterminals) 06-41260805.
Hans de Haan, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderland 06-13257787.