Werkbezoek aan ondernemend Arnhem: oog voor economie en cultuur

Op 1 februari 2017 heeft de Statenfractie een werkbezoek gebracht aan Arnhem. Centraal stonden twee thema's: Economie en Cultuur. De volledige fractie werd vergezeld door de VVD-fractie uit de Arnhemse gemeenteraad. Bijzonder leuk! Hieronder een korte terugblik op een uiterst geslaagd werkbezoek.


Industriepark Kleefse Waard / start up Alucha / scale up HyGear
In de ochtend stond het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) op de agenda. Daar werden we door directeur IPKW Kevin Rijke geïnformeerd over dit unieke bedrijventerrein voor onder meer start-ups en scale-ups. Met de ruim 60 bedrijven is IPKW niet alleen een broedplaats voor nieuwe initiatieven op het terrein van energie, ook bestaande innovatieve bedrijven vestigen zich op deze locatie. Het vorig jaar gestarte Clean Mobility Center passeerde de revue: oud-VVD-wethouder Margreet van Gastel gaf een toelichting op dit bijzondere samenwerkingsverband en de reden waarom het op IPKW gevestigd is. Door de synergie van de gevestigde bedrijven ontstaan nieuwe initiatieven op, die ook worden gezien door “Den Haag”.

Om meer zicht te krijgen op de kansen en problemen, waar startups mee te maken kunnen krijgen om door te kunnen groeien naar een scaleup, werden twee bedrijven bezocht: Alucha en HyGear. De verantwoordelijke starters/directeuren namen de tijd om vol passie te vertellen over het opzetten en uitbouwen van hun bedrijf. Twee bedrijven waar Arnhem trots op kan zijn!

Het werkbezoek aan IPKW was leerzaam en inspirerend voor onze visie op de Gelderse economie. Zo bleek de OV-bereikbaarheid van IPKW een punt van aandacht om de verdere ontwikkeling te versterken. Een punt dat beide fracties meenemen.

 

Advies aan lezer: bezoek deze en andere bedrijven op IPKW: het is fascinerend om te zien welke innovaties hier tot stand komen en innoverende bedrijven zich hebben gevestigd. De open dagen zijn aanraders!


Wereldwijde ondernemer DEKRA / VNO-NCW

In het begin van de middag werden we ontvangen bij Dekra (vroeger beter bekend als KEMA). Ook hier twee bevlogen inleidingen en discussies: eerst de voorzitter VNO-NCW Gelderland Marcel Hielkema en daarna de CEO van Dekra Bert Zoetbrood. Marcel ging nader in op het belang van heldere economische speerpunten voor Gelderland (Food, Health, Energy). Hij was optimistisch over de perspectieven voor de Gelderse economie, maar waarschuwde ervoor dat dit “vanzelf gaat”. Vasthouden aan de drie speerpunten (duidelijk profiel!), samenwerken tussen ondernemingen-overheid-onderwijs, creëren van cross-overs en zorg voor de juiste randvoorwaarden om bedrijven aan te trekken en voor de regio te behouden. Daarbij zijn culturele voorzieningen als Het Gelders Orkest en Introdans essentieel!

Naadloos sloot de inleiding over Dekra hierop aan: voor een uiterst innovatief bedrijf als Dekra, een wereldspeler!, is het eco-systeem cruciaal om competitief te kunnen blijven zijn. Het belang van het gevestigd zijn in een innovatieve regio met interessante kennisinstellingen (o.a. Radboud, Eindhoven, Twente, HAN) en innovatieve bedrijven is groot. Dekra is zeer sterk in de automotive en denkt wereldwijd mee over smart cities; de steden van de toekomst. Om dit te realiseren is het belangrijk dat alle relevante partijen bij elkaar worden gebracht. Geen geringe uitdaging voor de overheid. Veel kennis is aanwezig, het bij elkaar brengen en toepasbaar maken zijn de grote uitdagingen. Boodschap: aandacht voor cross-overs en big data. We nemen dit mee in onze visie op de versterking van de Gelderse economie.

Stadsschouwburg Musis / Het Gelders Orkest
Tot slot verplaatsten we ons naar Musis. Daar werden we ontvangen door de directeur van het Het Gelders Orkest (HGO) Wiebren Buma, de directeur van Musis/Stadsschouwburg Gijsje van Honk en de projectmanager van de gemeente Guus de Rijk. Wiebren ging uitgebreid in op de kwaliteit van het orkest (erg hoog!), ontwikkelingen door adviezen Raad voor Cultuur en het economisch belang van het orkest voor Gelderland. Dit laatste werd onderstreept door de directeur van Musis: de culturele voorzieningen in Arnhem zijn bijzonder goed. Buiten de Randstad is er geen stad met 3 topinstellingen. Dat is van invloed op de aantrekkingskracht van de regio. De nieuwe muziekzaal van Musis past in dit plaatje (zie foto). Volgens Guus wordt het één van de mooiste en beste concertzalen van Nederland. Na de rondleiding was de fractie onder de indruk van deze zaal.

 

Advies aan de lezer: vanaf 6 mei kan ieder komen kijken en luisteren. Doen!