VVD pleit voor goede verbinding Hoenderloo-Arnhem (N804)

In 2019 staat onderhoud gepland aan de N804 tussen de Koningsweg (N311) in Schaarsbergen en de Otterloseweg (N304 nabij Hoenderloo). Het groot onderhoud wordt gecombineerd met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De volgende voorgestelde maatregelen
staan nog niet vast.

1      aanpassen en verbeteren van de verkeerssituatie ter hoogte van het 'Museum Vliegbasis Deelen' en de inrit/uitrit Deelerwoud

2      een idee om een gedeelte van de Deelenseweg tussen de kop van Deelen en Hoog Baarlo om te bouwen tot fietspad. De Deelenseweg is dan geen doorgaande route meer voor autoverkeer

3      kleine aanpassingen op de Deelenseweg met name de plateaus bij Hoog Baarlo

4      herinrichting en verlagen van de snelheid in de bebouwde kom van Hoenderloo

5      aanpassen van de snelheid, op de Apeldoornseweg tussen de noordelijke bebouwde kom van Hoenderloo.


De beoogde maatregel om de Deelenseweg af te sluiten voor autoverkeer gaf veel weerstand in het gebied. Er bestaat geen draagvlak voor dit plan. De VVD is altijd voorstander geweest van een volwaardige doorgaande provinciale weg, die een goede bereikbaarheid van Hoenderloo inhoudt. Tevens is deze route een alternatief bij knelpunten op de rijksweg A50. De N804 is een belangrijke Noord-Zuid verbinding tussen Hoenderloo en Arnhem.

Vragen

1.     Bent u bekend met de protesten uit het gebied tegen de beoogde maatregel om de Deelenseweg af te sluiten?

2.     Is het College van Gedeputeerde Staten ook van mening dat de N804 een belangrijke Noord-Zuid verbinding is tussen Hoenderloo en Arnhem?

3.     Door de voorgestelde maatregelen is veel onrust in het gebied ontstaan. Kunt U aangeven dat de Deelenseweg als doorgaande route  behouden blijft? Zo nee waarom niet?

 

Anja Prins

VVD Gelderland