• VVD Gelderland trots op Campagne-website!

  Leuk dat je onze site bezoekt! Tot aan de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die plaatsvinden op woensdag 20 maart 2019 verwijzen wij je graag naar onze speciale Campagne-website en daar zijn we hartstikke trots op! Je vindt er meer informatie over jouw regio, al onze standpunten, introducties van de kandidaten, een overzicht van alle activiteiten en nog veel meer! Graag tot ziens op www.vvd-gelderland.nl! Lees verder

 • Overtuigende maatschappelijke resultaten voor Gelderland afgeleverd!

  01 februari − Mike Waltmans, Fractievoorzitter VVD Gelderland: "Het Gelderse provinciebestuur presenteert in de werkwoorden “doen, beleven en bijstellen” haar resultaten van de afgelopen periode 2015-2019. Zo’n actieve visie ziet de VVD graag. De VVD kent ook passende werkwoorden voor de afgelopen en toekomstige jaren: wonen, werken en doorrijden". Lees verder

 • VVD blij met belangrijke stap A30/A1 Barneveld

  30 januari − “Tijdens de Statenvergadering van 30 januari is een belangrijk besluit genomen ter verbetering van de aansluiting van de A30 op de A1 bij Barneveld. Er is 7,5 miljoen beschikbaar gesteld om samen met de regio, Rijkswaterstaat en de minister te zoeken naar een oplossing voor de lange termijn", aldus VVD Statenlid Anja Prins. Lees verder

 • Dubbele Rijnbrug forse stap dichterbij

  19 december − ‘Miljoenen voor de dubbele Rijnbrug’ kopte de Gelderlander op 10 december jl. Is hier sprake van te vroeg publiceren? Nee; het was de besluitvorming in onze mooie buurprovincie Utrecht. Daar is men maandagavond akkoord gegaan met dit voorstel. De verdubbeling van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren is een forse stap dichterbij gekomen. Lees verder

 • Gelderland broedplaats belangrijke technologieën

  19 december − De afgelopen jaren hebben we in deze Staten binnen de kerntaak Regionale Economie belangrijke pijlers in de Gelderse grond gezet en er ligt nu een goed fundament om te werken aan de economie van de toekomst. Deze zal duidelijk meer technologie gedreven zijn. De VVD is bijzonder blij dat het college betrokken is bij twee belangrijke ontwikkelingen voor Gelderland: de oprichting van het CITC en de realisatie van het OnePlanet-programma. Lees verder

 • VVD blij met een bereikbare Achterhoek

  19 december − "Betrouwbare, veilige en robuuste bereikbaarheid is een belangrijk speerpunt voor de VVD. We zijn dan ook blij dat, na een proces van jaren, het knelpunt in en rond Lochem - en daarmee de ontsluiting van de Achterhoek- opgelost gaat worden", aldus VVD Statenlid Ans Huisman Lees verder

 • VVD heeft vertrouwen in Gaaf Gelderland

  19 december − VVD Statenlid Corrie Christine van der Woude: "De omgevingsvisie en -verordening in Gelderland zijn voor nu voltooid. Gelderland is nooit voltooid. Want een gezond, veilig, schoon en welvarende provincie is ons uitgangspunt. Lees verder

 • Rijk investeert fors in Gelderse bereikbaarheid

  23 november − Dankzij een stevige inzet van gedeputeerde Conny Bieze kan Gelderland grote investeringen verwachten vanuit het Rijk. Over de volle breedte ondersteunt de Minister de ambities om Gelderland beter bereikbaar en aantrekkelijk te maken. De VVD is blij met de behaalde resultaten. Lees verder

 • Jan Markink en zijn team maken Gelderland nóg mooier

  21 november − "Met veel trots presenteer ik u de kandidatenlijst van VVD Gelderland (bijlage) voor de Statenverkiezingen van 2019. Dit team heeft alles in huis om Gelderland nóg mooier te maken. Ervaring, enthousiasme en vernieuwende ideeën zijn volop aanwezig. Ik ben trots op deze ploeg, waarin het beste uit alle streken van onze provincie samenkomt en op ons ambitieuze verkiezingsprogramma (bijlage)”, aldus lijsttrekker Jan Markink tijdens de drukbezochte ledenvergadering in Westervoort op 21 november jl. Lees verder

 • Het Gelders Orkest van belang voor Gelderse economie

  © www.hetgeldersorkest.nl

  20 november − Op 14 november 2018 hebben Provinciale Staten gedebatteerd over het voorstel van GS om de voorgestelde samenwerking van Het Gelders Orkest (HGO) en het Orkest van het Oosten te steunen. Na jaren van overleg en debat is eindelijk “de kogel door de Kerk”. De VVD heeft bij monde van Statenlid René Westra steeds betoogd dat een goed symfonieorkest essentieel is voor de Gelderse economie. Lees verder

 • Belang reiziger staat voorop

  19 november − Afgelopen week stond op de voorpagina van de Gelderlander dat spoorplannen in Gelderland komen stil te liggen als gevolg van een conflict tussen de Provincie en ProRail. Wat is er aan de hand? Lees verder

 • Gelderland volwassen de 21e eeuw in

  16 november − “Onze liberale samenleving biedt toekomst” dat waren de woorden waarmee Mike Waltmans, Fractievoorzitter van VVD Gelderland zijn bijdrage opende tijdens de behandeling van de Begroting 2019 in de Statenvergadering van 14 november jl. Waltmans beschreef de status van de Alpha-generatie; alle mensen die na 2000 geboren zijn en volwassen de 21e eeuw in gaan en schetste de uitdagingen en kansen die hij zag voor een mooie toekomst. Onder andere wonen, werken, bereikbaarheid, ondermijnende criminaliteit, de Gelderse spaarpot én het vertrouwen in mensen kwamen aan de orde. Lees verder

 • Oplossing files bij Bankhoef in zicht?

  © http://foto: @wis_barry ...

  15 november − De oplossing voor de files op de A50 tussen Paalgraven en Ewijk (Knooppunt Bankhoef) lijkt weer een stap dichterbij. Op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra heeft Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen toegezegd dat ze samen met de regio naar oorzaken en mogelijke oplossingen gaat kijken. Lees verder

 • VVD: communicatie omgevingsdiensten moet beter

  © Bron: www.omroepgelderland.nl

  15 november − De VVD wil dat de omgevingsdiensten voortaan sneller duidelijke en concrete communicatie opzetten wanneer onrust in de media ontstaat rondom een bepaald onderwerp. Directe aanleiding voor deze wens zijn de recente ontwikkelingen in Barneveld waar berichten verschenen over het gebruik van vervuilde grond in de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost. Lees verder

 • Slimme koppen aan de slag met uitvoering Gelderse subsidies

  18 oktober − Het College van Gedeputeerde Staten heeft positief gereageerd op het voorstel van de VVD om de uitvoering van subsidieregelingen innovatiever te maken via een ‘Challenge’. Statenlid Frederik Peters: “Door start-ups en het bedrijfsleven uit te dagen met vernieuwende voorstellen te komen, kunnen we bureaucratie verminderen, doorlooptijden verkorten en tegelijkertijd beter controleren of subsidies goed terecht zijn gekomen”. Lees verder

 • VVD Gelderland steunt het College om laagvliegen niet te accepteren

  14 oktober − De Gelderse VVD steunt de koers van Gedeputeerde Staten met betrekking tot Lelystad Airport om het laagvliegen over Gelderland niet te accepteren. Deze zomer nog hebben de liberalen samen met andere partijen om concrete garanties gevraagd, zodat de overlast voor omwonenden aanvaardbaar blijft. Weliswaar heeft de minister regelmatig aangegeven oog te hebben voor de Gelderse zorgen. Dat heeft tot nu toe niet geleid tot de gevraagde garanties. Daarmee kan Lelystad Airport, wat de Gelderse VVD betreft, de laagvliegroutes over onze provincie niet in gebruik nemen. Lees verder

 • VVD: opruimkosten drugsafvaldumpingen hoe dan ook compenseren

  05 oktober − Gelderse grondeigenaren moeten hoe dan ook gecompenseerd worden voor de opruimkosten van gedumpt drugsafval. Dat vindt de fractie van de VVD in de Provinciale Staten. De liberalen hebben Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld waarin word gevraagd naar de stand van zaken nu het convenant met het Rijk afloopt. Lees verder

 • VVD: Bibob-toetsing bij grondverkopen geeft vertrouwen

  27 juli − Als het aan de Gelderse VVD ligt nemen alle Gelderse gemeenten een BIBOB-clausule op in koopovereenkomsten bij grondverkopen. Aanleiding hiervoor is dat enkele Gelderse gemeenten hier al succesvol gebruik van maken. Zowel kopers, als gemeente, bewoners en bedrijven weten zeker dat de nieuwe grondeigenaar integer is en voldoet aan alle regels. Het ongewild faciliteren van criminaliteit word hiermee voorkomen. VVD Statenlid Frederik Peters: “We willen ondernemers in Gelderland maximale ruimte geven en tegelijkertijd criminaliteit voorkomen. Een eenvoudige clausule levert daartoe een belangrijke bijdrage”. Lees verder

 • Afscheid Hans de Haan / Installatie Bert van Bijsteren

  05 juli − Hans de Haan: "Ik neem met enige weemoed afscheid van u want ik heb hier met buitengewoon veel plezier gewerkt en ik heb met heel veel mensen ook prettig samengewerkt." Nadat de Commissaris van de Koning Hans de Haan uitgebreid had toegesproken, was het op 4 juli jl. aan het einde van de Statenvergadering tijd voor de afscheidsspeech van Hans en de installatie van zijn opvolger, Bert van Bijsteren (zie foto). Per 4 juli is Mike Waltmans tot Fractievoorzitter benoemd. Lees verder

 • Voorjaarsnota 2018 laat successen zien

  05 juli − ‘Hier staat een gelukkige fractievoorzitter’, zo opende Hans de Haan zijn bijdrage. En daar was alle reden toe. Woensdag 4 juli werd de Voorjaarsnota behandeld in Provinciale Staten. In deze Voorjaarsnota wordt aangegeven wat er gedaan is en wat er de komende tijd nog gaat en moet gebeuren. Het spoorboekje voor de coalitie. Fractievoorzitter De Haan kon bij deze laatste voorjaarsnota van dit college een flink aantal successen presenteren. Lees verder