• Hoogwaterproblematiek centraal tijdens IJsselbiënnale

  13 april − VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude heeft in de Provinciale Statenvergadering van 12 april jl. aangegeven dat de VVD instemt met het voorstel om €100.000,- beschikbaar te stellen voor de IJsselbiënnale deze zomer. Voor de VVD is het belangrijk dat er goed met elkaar gesproken wordt over de dreiging van hoogwater en ook over andere effecten van klimaatverandering. Van der Woude: “Dat geldt al helemaal voor de omgeving van de IJssel. De VVD vindt het dan ook lovenswaardig dat de Gelderse Culturele sector haar maatschappelijk engagement toont door deze hoogwaterproblematiek tot centraal thema van de Biënnale te maken." Lees verder

 • Meerburg amendeert reparatie Plussenbeleid

  13 april − Tijdens de Statenvergadering op 12 april jl. werd naar aanleiding van een concrete casus in Nijkerk een reparatie door Gedeputeerde Staten (GS) voorgesteld voor het Plussenbeleid. Dit beleid is bedoeld voor de niet-grondgebonden veehouderijen (bijv. vleeskalveren, pluimvee of varkens) en stelt in ruil voor groei, bepaalde eisen aan dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing. Bastiaan Meerburg (VVD) diende een amendement op de voorgestelde reparatie in, dat met grote meerderheid werd aangenomen waardoor er duidelijkheid is gekomen en zoveel mogelijk dubbelzinnigheid over het Plussenbeleid wordt weggenomen. Lees verder

 • VVD hecht belang aan recreatie op Apeldoorns Kanaal

  © ...

  13 april − “In plaats van luchtfietsen boven het Apeldoorns Kanaal gaan wij liever waterfietsen in het kanaal”, zo startte VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude haar bijdrage tijdens de Statenvergadering van 12 april jl. Dat louter ondiepe waterrecreatie het nieuwe perspectief is, is het gevolg van een besluit van stuurgroep ‘Veluwekroon’. Zij heeft geconstateerd dat het bevaarbaar maken van het vijfde en zesde pand van het Apeldoorns Kanaal voor de BM-klasse niet realiseerbaar is. De gemeenteraden van Heerde en Hattem en ook het Algemeen Bestuur van het Waterschap zagen geen mogelijkheid om de onvermijdelijke extra structurele kosten op te vangen in hun begroting. En dat besluit respecteert de VVD-Statenfractie. Lees verder

 • Veluwe op 1: Gebiedsopgave de Veluwe

  13 april − De Gebiedsopgave Veluwe is in de Statenvergadering van 12 april besproken en vastgesteld. Deze Gebiedsopgave is een mooi voorbeeld van wat de nieuwe manier van werken met de provincie inhoudt. Samen met de gebiedspartners (recreatieondernemers, gemeenten, natuurorganisaties) er gekozen voor een echte 'bottom up-realisatie' van een reeks van verschillende projecten. In hun samenhang versterken ze de rol van de Veluwe als top natuur- en vakantiegebied van Nederland. Lees verder

 • VVD ontstemd over jarenlange vertraging rondweg Lochem

  11 april − VVD Statenlid Anja Prins: "Er wordt al jarenlang gesproken over de aanleg van de rondweg om Lochem. In de oorspronkelijke planning zou de weg in 2019 open gaan. Eerst waren er vertragingen vanwege roeken die volgens de regels een verhuisplan nodig hadden. Nu zijn er weer diverse vertragingen doordat er leidingen moeten worden verlegd." Provincie Gelderland verwacht dat de weg nu pas in 2023 of 2024 klaar zal zijn. De VVD vraagt zich af of het niet wat sneller kan en heeft hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld (zie bijlage). Lees verder

 • Bizar dat Epe tornt aan eigendomsrecht recreatiewoningen

  03 april − Op 23 maart werd het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad van Epe. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat alle eigenaren van recreatiewoningen in het buitengebied van Epe verplicht worden om hun eigendom minstens 245 dagen per jaar te verhuren. Hier zijn door Bastiaan Meerburg namens de VVD Gelderland Statenvragen over gesteld. Meerburg: "Het is natuurlijk bizar dat een gemeente op deze wijze eigenaren verplicht om hun eigendom te verhuren: dat gaat volledig tegen het eigendomsrecht in." Lees verder

 • Dankbaar voor het vertrouwen

  22 maart − Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap nog beter te maken. Iedereen die gestemd heeft op 15 maart, en in het bijzonder de mensen die voor ons hebben gekozen: bedankt! Lees verder

 • VVD: “Doorrijden op de A15; heel normaal!”

  08 maart − Vandaag stonden we in de regen in Groessen maar dat maakte niets uit. Onze dag kon niet meer stuk! Vanochtend is een belangrijke stap gezet met het ondertekenen van het Tracé-besluit voor de doortrekking van de A15 door Minister Schultz van Haegen en onze Gedeputeerde Conny Bieze. Voorafgaand aan de bijeenkomst is door de VVD Statenfractie samen met vertegenwoordigers uit het gebied een speciaal bord onthuld ter aanmoediging van de doortrekking. VVD Statenlid (en Tweede Kamer-kandidaat) Anja Prins: “Zo verbeteren we de bereikbaarheid, de betrouwbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in het gebied. Voor het behoud van banen en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid, is de doortrekking van de A15 essentieel.” Lees verder

 • Familiebedrijf POL Heteren inspireert VVD

  08 maart − HETEREN - Op woensdag 8 maart bracht de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland een werkbezoek aan POL in Heteren. Dit prachtige familiebedrijf is gespecialiseerd in wegbebakening, politietechniek en bewegwijzering. VVD-Statenlid Bastiaan Meerburg, zelf woonachtig in Heteren en verantwoordelijk voor de organisatie van het werkbezoek, had de fractie geënthousiasmeerd om POL Heteren te bezoeken. Meerburg: "Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Gelderse economie. POL Heteren is daarvan een uitstekend voorbeeld: men heeft door een duidelijke strategie te kiezen en focus te houden een prachtig bedrijf opgebouwd, dat bekend is in het hele land." Lees verder

 • Meerburg VVD: "Sloop geeft hoop"

  © www.marcelvandenbergh.com

  01 maart − Op 1 maart werd in Provinciale Staten van Gelderland gesproken over de actualisatie van de Omgevingsvisie. Voor de VVD een mooi moment om bij monde van woordvoerder Bastiaan Meerburg te wijzen op de kern van deze visie: vertrouwen geven aan gemeenten voor wat betreft de ruimtelijke ordening en niet alles vanuit Arnhem willen dichtregelen. Belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie vormt het Plussenbeleid, waarmee aan uitbreidende agrariërs meer ruimte wordt gegeven in ruil voor extra aandacht voor dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing. Lees verder

 • VVD Gelderland roept nieuw Kabinet op te investeren in wegen en goederenvervoer

  18 februari − De plannen van de VVD leveren lastenverlichting op en leiden tot een behoorlijke groei van de werkgelegenheid en economie. Ook daalt de Staatsschuld. Dat blijkt uit de doorrekening van het CPB van de financiële consequenties van het verkiezingsprogramma van de VVD. Anja Prins, Statenlid voor de VVD in Gelderland en woordvoerder Mobiliteit: “In de plannen van de VVD zit ook een aanzienlijk bedrag voor de versterking van de Nederlandse infrastructuur. De VVD pleit landelijk als enige voor forse investeringen in wegen en dat ondersteunen wij van harte want ELKE DAG IN DE FILE STAAN IS NIET NORMAAL!" Lees verder

 • Werkbezoek aan ondernemend Arnhem: oog voor economie en cultuur

  03 februari − Op 1 februari 2017 heeft de Statenfractie een werkbezoek gebracht aan Arnhem. Centraal stonden twee thema's: Economie en Cultuur. De volledige fractie werd vergezeld door de VVD-fractie uit de Arnhemse gemeenteraad. Bijzonder leuk! Hieronder een korte terugblik op de uiterst geslaagde werkbezoeken aan Industriepark Kleefse Waard, start-up Alucha, scale-up HyGear, het wereldwijd opererende DEKRA, Stadsschouwburg Musis en Het Gelders Orkest. Lees verder

 • Wat gaat u kiezen?

  18 januari − Vrijheid is ook eigen keuzes kunnen maken. De landelijke verkiezingen staan voor de deur en natuurlijk gaan we u vragen op de VVD te stemmen. Maar er zijn meer keuzes te maken, zo discussiëren wij in de provincie over investeringen o.a. in mobiliteit. Voor ons is daar geen discussie voor nodig, investeren in bereikbaarheid geeft een goede leefbaarheid en u de mogelijkheid om makkelijk van A naar B te komen. Van belang is het andere partijen te overtuigen dat investeren in wegen noodzakelijk is en blijft! Voor de VVD zijn investeringen in fietspaden, openbaar vervoer en wegen nodig! Vervoer van deur naar deur. Van belang is dat ook ú de juiste keuzes maakt en dat we ook na maart ons huidige beleid samen met het Rijk kunnen blijven continueren. Lees verder

 • Bijeenkomst VVD Seniorennetwerk met 10 VVD Tweede Kamer-kandidaten uit Gelderland en Overijssel

  17 januari − Het VVD-seniorennetwerk Regio-Oost houdt op maandag 30 januari, van 14.00 - 17.00 uur in Velp haar twaalfde bijeen­komst. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Aanwezig zullen zijn de tien VVD-kandidaten voor de Tweede Kamer, die woonachtig zijn in Gelderland en Overijssel. In verband met een mogelijk grote opkomst is het belangrijk dat u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt bij onze secretaris Hans Halkes (halkes3@kpnplanet.nl), uiterlijk 25 januari. Lees verder

 • VVD pleit voor goede verbinding Hoenderloo-Arnhem (N804)

  16 januari − In 2019 staat onderhoud gepland aan de N804 tussen de Koningsweg (N311) in Schaarsbergen en de Otterloseweg (N304 nabij Hoenderloo). Het groot onderhoud wordt gecombineerd met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. De beoogde maatregel om de Deelenseweg af te sluiten voor autoverkeer gaf veel weerstand in het gebied. Er bestaat geen draagvlak voor dit plan. De VVD is altijd voorstander geweest van een volwaardige doorgaande provinciale weg, die een goede bereikbaarheid van Hoenderloo inhoudt. Tevens is deze route een alternatief bij knelpunten op de rijksweg A50. De N804 is een belangrijke Noord-Zuid verbinding tussen Hoenderloo en Arnhem. Lees verder

 • Zondag 15 januari 2017 1ste Nieuwjaarsbijeenkomst VVD Regio Oost

  12 januari − Op zondagmiddag 15 januari 2017 van 15.00 tot 18.00 uur vindt de eerste nieuwjaarsborrel van VVD Regio Oost plaats. Voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst hopen wij u te mogen begroeten op Kasteel de Essenburgh: http://www.essenburgh.com/nl/. Tevens een ideale wandellocatie voor diegenen die er een gezinsuitje van maken. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor wild-aanrijdingen

  22 december − Aanrijdingen Door de grote aantallen wilde dieren en de grote hoeveelheid verkeersbewegingen vinden er in ons land veel aanrijdingen plaats tussen wilde dieren en auto’s en treinen. VVD Statenlid Anja Prins: “Per jaar worden gemiddeld 6.300 aanrijdingen tussen auto’s en grote dieren geregistreerd. Het geschatte werkelijke aantal aanrijdingen ligt rond de 10.000, omdat niet iedere aanrijding wordt gemeld.” Het gaat hierbij om botsingen met grote hoefdieren zoals reeën, herten en wilde zwijnen. De impact van een botsing is altijd groot: zowel voor mens als dier. Dieren raken in veel gevallen zwaar gewond en per jaar komen gemiddeld twee personen om het leven door een aanrijding met wild. Lees verder

 • Tempo, tempo, tempo voor Gelderland!

  19 december − Het Centraal Planbureau (CPB) is begin december met zeer positieve cijfers over de economische groei, werkgelegenheid en de Rijksbegroting gekomen. Dat hadden we in de afgelopen 10 jaar niet meer zo gezien. Onze economie zit in hoogconjunctuur. Het is nu zaak dat ook zoveel mogelijk inwoners van Gelderland dat gaan merken en daar is nog het nodige te doen. De Gelderse VVD heeft daarom ook bij de politieke slotbeschouwingen in de Provinciale Statenvergadering op 14 december jl. op snelheid aangedrongen. Overheden moeten sneller schakelen. Lees verder

 • VVD verheugd over onderzoek naar doortrekking A18

  © De Gelderlander, 8 april 2015

  12 december − De Gelderlander van 6 december bericht: “De snelweg A18 wordt mogelijk doorgetrokken tot Groenlo. De provincie Gelderland wil laten onderzoeken of dit haalbaar is. We gaan kijken wat doortrekking van het tracé moet gaan kosten en wat er allemaal voor nodig is." Volgens de Gelderlander wil GS 59.000 euro beschikbaar stellen voor een onderzoek naar het doortrekken van de A18. De A18 en N18 zijn belangrijke verkeersaders in de Achterhoek. Ook voor de bereikbaarheid vanuit de Achterhoek van het Twentse bedrijfsleven en de Universiteit Twente. De VVD is altijd voorstander geweest van een volwaardige snelweg (2x2 wegdelen). Lees verder

 • Realisatie Railterminal Gelderland steeds dichterbij!

  05 december − VVD Statenlid Ans Huisman: "De economie trekt aan. De bedrijvigheid neemt toe. In Gelderland zien wij dat onder andere terug in de groei van de logistieke sector. Onze provincie ligt tussen de Mainports Rotterdam en Amsterdam en het Europese achterland en is daarmee aantrekkelijk voor de logistieke sector door de aanwezigheid van goede verbindingen over spoor, weg en water. Na een lange aanloop is Provinciale Staten van Gelderland op 9 november 2016 akkoord gegaan met de voorbereiding van de Railterminal Gelderland. Hiervoor zal Gedeputeerde Conny Bieze in het voorjaar 2017 met een nadere kostenraming komen". In de Tweede Kamer heeft Betty de Boer (VVD) onlangs een motie ingediend waarin de Regering wordt opgeroepen om samen met de provincie Gelderland te onderzoeken hoe de Railterminal Gelderland kan worden gerealiseerd. Lees verder