• Vitale vakantieparken op de Noordwest-Veluwe

  12 februari − Op 24 januari jl. was er een werkbijeenkomst met de werkgroep 'Vitale vakantieparken' in Putten. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer door de Programmamanager en door de eigenaren van het vakantiepark 'Het Verscholen Dorp' te Harderwijk aangegeven wat de stand van zaken was. Er zijn drie categorieën beschreven: topparken, middenmoot parken en slechte parken. Lees verder

 • Wie zal dat betalen... Zoete lieve Gerritje?

  11 februari − De SP Gelderland heeft recent een plan gelanceerd om gratis reizen met Openbaar Vervoer in Gelderland mogelijk te maken voor iedereen. Nou ja, voor iedereen... het gaat om reizen buiten de spits. Tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur, wanneer de meeste forenzen naar hun werk gaan, moet er gewoon betaald worden. Gratis bestaat niet. Gratis houdt in dat de rekening door een ander betaald moet worden. Lees verder

 • Gelders woonbeleid staat op de agenda

  08 februari − 'Uitbreiden door inbreiden' - Over de koers van het woonbeleid in de provincie Gelderland voeren de fracties van Provinciale Staten van Gelderland op dit moment gesprekken. Dat is ook nodig als wij de hittekaart van de woningmarkt in 2017 bekijken, zie foto. Let vooral op het westelijk deel van Gelderland, dat voor wonen duidelijk aansluit bij de Randstad. De VVD organiseerde samen met het CDA en de SP op 10 januari jl. een ronde tafel met experts over wonen en bouwen in Gelderland. Dit waren vertegenwoordigers van Achmea Vastgoed, woningcorporatie Talis, studentenhuisvesting Nijmegen/ Arnhem, Gedeputeerde provincie Utrecht, wethouder Wonen Apeldoorn (grote Gelderse stad), wethouder Wonen Doesburg (kleine Gelderse stad). Lees verder

 • West Maas en Waal zet zich goed op de kaart

  08 februari − Wethouder en VVD-lijsttrekker Sander Bos: "Op woensdag 7 februari jl. bezocht de Gelderse VVD Statenfractie de gemeente West Maas en Waal. Daartoe was een gevarieerd programma opgezet waarin aandacht was voor verschillende regionale aandachtspunten. Zo werd een bezoek gebracht aan het inspirerende Toverbaltheater en hebben we een rondleiding gehad bij H&S Coldstores (zie foto), een wereldspeler op het terrein van gekoelde voedingsstromen. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de logistieke mogelijkheden en uitdagingen in ons gebied. Zowel de recente ontwikkelingen rond de Railterminal Gelderland als de plannen voor het Fruit Consolidation Center konden op enthousiaste reacties rekenen vanwege de positieve impact op economie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid". Lees verder

 • VVD tevreden over de agenda Landschap

  02 februari − De VVD is tevreden over de agenda Landschap. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude (zie foto), opvolger van Bastiaan Meerburg die 31 januari jl. afscheid nam als Statenlid: "Wij zijn blij dat monitoring van het landschap wordt voorgesteld, waarmee de effectiviteit van de beleidsuitvoering objectief in beeld wordt gebracht. De VVD wil ook aandacht voor het landschap buiten het Gelders Natuur Netwerk, waarbij onder meer onderhoud en herstel mogelijk wordt gemaakt". Lees verder

 • Ambitiedocument Natuur besproken in de Staten

  02 februari − In de commissie RLW heeft VVD Statenlid Bastiaan Meerburg die afscheid nam op 31 januari jl. nog uitgebreid gesproken over het ambitiedocument Natuur. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude voerde het woord over dit onderwerp tijdens de laatste Statenvergadering. "De VVD was verrast over de reikwijdte van deze notitie. De notitie is slechts bedoeld als achtergronddocument bij de subsidieverordening. Daarnaast staat ook niet alles op het gebied van natuur erin. De VVD heeft drie kern-opmerkingen". Lees verder

 • Vragen VVD over verkoop aandelen Ferm RFID Solutions aan buitenland

  01 februari − Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Met geld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat èn van de provincies Overijssel en Gelderland investeert zij in bedrijven. Dat geld is bedoeld om de regionale economie te versterken. Het gaat om behoud en groei van werkgelegenheid. Eén van de speerpunten van het Gelders economisch beleid. Onlangs bleek dat OostNL haar aandelen in Ferm RFID Solutions heeft verkocht aan FineLine Technologies. Een Amerikaans bedrijf. Normaal gesproken bepalen aandeelhouders of eigenaren van een onderneming zèlf aan wie ze verkopen. Daar gaat de overheid niet over. Lees verder

 • Bart Elbers uit Leuvenheim weer Statenlid VVD

  01 februari − Na afwezigheid van ruim een jaar wegens werkzaamheden in Amsterdam, is Bart Elbers weer terug in de Staten van Gelderland. De VVD fractie is daarmee weer een ervaren politicus rijker. Elbers, geboren in Beuningen, woont met vrouw en (pleeg)dochters in het kleine dorp Leuvenheim, in de gemeente Brummen. Het is volgens hem belangrijk dat de provincie oog heeft voor alle kernen, groot en klein. Elbers: “Het mooie van de Provincie Gelderland is dat we heel divers zijn. Van Tiel in het Rivierenland tot Winterswijk in de Achterhoek en van grote stad tot de kleinste buurtschappen." Lees verder

 • Warm afscheid van Bastiaan Meerburg als Gelders Statenlid

  31 januari − Bastiaan Meerburg nam vandaag afscheid als Provinciaal Statenlid in Gelderland. VVD-fractievoorzitter Hans de Haan gaf aan dat we het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee Bastiaan invulling gaf aan zijn Statenlidmaatschap gaan missen. In aanwezigheid van vriendin Marjolein, dochter Charlotte en zoon Vincent (zie foto) werd Bastiaan hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 7 jaar. In de Statenzaal werd afscheid genomen met een mooie speech die uit werd gesproken door plaatsvervangend Statenvoorzitter Kees van Baak omdat de Commissaris van de Koning geveld was door de griep. Daarna was het woord aan Bastiaan zelf: "Ik vind het bijzonder om afscheid te nemen van Provinciale Staten van Gelderland en voorlopig, van de actieve politiek. Ik had graag mijn termijn afgemaakt, maar soms word je geconfronteerd met veranderingen in je maatschappelijke leven of gezinssamenstelling". Lees verder

 • VVD Statenlid Anja Prins wil fiets terug...

  31 januari − Focus op het Fietsnetwerk staat op de agenda. Dit onderwerp vraagt om samenwerking met de regio, hoewel het beheer veelal bij gemeenten ligt. Binnen het Fietsnetwerk Gelderland wordt alles gebaseerd op aantallen van inwoners. VVD Statenlid Anja Prins: "Soms heeft een fietsverbinding ook een sterke recreatieve functie. Maar ja; je kunt aan iemands neus niet zien of hij naar zijn werk of recreatief aan het fietsen is. Er moet voldoende aandacht zijn voor de recreatieve sector. In 2009 is door het Rijk het programma “Fiets filevrij” uitgerold. Daardoor heeft de provincie Gelderland samen met het rijk en de gemeenten flinke meters kunnen maken". Lees verder

 • De VVD is jarig!

  23 januari − Op 24 januari 2018 bestaat de VVD 70 jaar. Tijd om terug in de tijd te gaan en een kijkje te nemen in ons nieuwe digitale archief. Hier vind je onder andere foto’s, filmpjes en verkiezingsposters. Mooie herinneringen mogen namelijk niet vergeten worden. Van de oprichting in 1948 tot en met onze huidige minister-president Mark Rutte. Neem zeker eens een kijkje! Lees verder

 • VVD Gelderland vraagt opnieuw aandacht voor hippisch toerisme

  21 december − Gelderland is een prachtige provincie, ook voor de hippische recreant. De VVD heeft enkele jaren geleden al aandacht gevraagd voor dit thema en doet dit nu opnieuw. Deze vorm van recreatie door ruiters en menners kan naast het bieden van veel plezier, namelijk ook direct bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze economie. Statenlid Bastiaan Meerburg: "Als VVD vinden wij het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn voor de toeristen die met het paard onze mooie provincie willen verkennen. Wij willen weten of en hoe hieraan wordt gewerkt". Lees verder

 • Landsdeel Oost staat goed op de kaart in Den Haag

  18 december − Het is zinvol om op regelmatige basis als VVD Statenfracties van Gelderland en Overijssel overleg te hebben met de VVD Tweede Kamerleden uit de regio Oost. Dat bleek afgelopen zaterdag maar weer eens bij de ontmoeting die plaatsvond in Arnhem. “Van beide kanten is aangegeven welke actuele zaken er spelen en dan blijkt hoe belangrijk het is om goede afstemming te hebben met elkaar", aldus Hans de Haan, fractievoorzitter VVD Gelderland. Regien Courtz, de kersverse fractievoorzitter van de VVD in Overijssel vult aan: "Door middel van diverse thema-tafels is er uitgebreid gesproken over onder andere mobiliteit, wonen, economie, energie en milieu en openbaar bestuur. Het Regeerakkoord biedt meerdere aanknopingspunten en afgesproken is ook tussentijds de contacten goed te onderhouden om de provincies Overijssel en Gelderland goed op de kaart te blijven zetten." Lees verder

 • Statenfractie VVD Gelderland kijkt terug op succesvol jaar

  14 december − December, zo richting Kerst biedt de fractie een mooi moment om even terug te kijken. Hebben we als fractie, en als coalitie, wat bereikt? Zeker en dat gaan we met u delen. We hebben belangrijke beslissingen genomen en flinke stappen gezet op weg naar concrete uitvoering. De Railterminal Gelderland komt er, de rondweg Wageningen wordt aangelegd en er is een langjarig programma opgesteld waarin vooral de grote investeringen voor wegen en openbaar vervoer voor de komende jaren zijn vastgelegd. Als VVD Statenfractie Gelderland zijn we trots op wat er is bereikt. Wij blijven graag voortvarend en vol enthousiasme voor u aan de slag, ook in het nieuwe jaar! Lees verder

 • December vol verrassingen; ook op infrastructureel gebied

  14 december − Allereerst was natuurlijk de vraag: “Komt Sinterklaas nog in het land en wat voor een soort Pieten neemt hij mee?”. De Goedheiligman was nog niet weg of je kon de weg niet meer op omdat er ‘code rood’ werd afgekondigd vanwege de hevige sneeuwval. Het weer zorgde bovendien voor de nodige problemen op het spoor. Terwijl we ons kunnen voorstellen dat deze weersomstandigheden gevolgen hebben voor het hele land, is het inmiddels ook geen verrassing meer dat we op normale werkdagen veelal achteraan in de file kunnen aansluiten. Uiteraard heeft VVD Gelderland zorgvuldig contact gehad met de VVD Tweede Kamerfractie om de belangen van onze provincie onder de aandacht te brengen. In deze maand wordt immers het MIRT besproken waarin we de belangen van Gelderland goed verwoord zagen door ons Tweede Kamerlid Remco Dijkstra en dat leverde een paar mooie verrassingen op. Lees verder

 • VVD wil zorgvuldige besluitvorming rondom Airport Lelystad

  13 december − Samenvatting inbreng VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude in Provinciale Statenvergadering d.d. 13 december 2017: "Wat deed de VVD eigenlijk toen in juni de ontwikkeling van vliegveld Lelystad naar AirPort Lelystad voor Gelderland 3 nadelige effecten bleek te hebben, namelijk: 1. De herindeling van het luchtruim laat langer op zich wachten dus de vliegtuigen vliegen tussen 1800 en 2800 meter hoogte. Dit levert overlast op; 2. De aansluit routes zijn tot de herindeling suboptimaal en zijn niet besproken; 3. Teuge zal met deze aansluitroutes een bedrijfsmatig cruciaal deel van de activiteiten verliezen. Lees verder

 • VVD gaat voor maatwerk in geitenhouderij

  13 december − Een meerderheid van de Provinciale Staten van Gelderland heeft vandaag ingestemd met het voortzetten van de groeistop op de geitenhouderij tot 1 januari 2021. Alleen VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen. De groeistop werd in augustus 2017 in Gelderland ingevoerd als tijdelijke maatregel na uitkomsten van het VGO-onderzoek in Noord-Brabant en Limburg. Daar bleek dat er in de omgeving van geitenhouderijen een verhoogd risico is op longontstekingen. De oorzaak is echter niet bekend en ook niet of dit risico ook voor andere gebieden geldt. Lees verder

 • VVD enthousiast over realisatie Railterminal Gelderland

  13 december − Gelderland is uniek in Nederland, op meerdere gebieden, maar ook omdat het de enige provincie is met een goederenspoorlijn van west naar oost en zo verder Europa en Azië in. De Railterminal Gelderland is straks gevestigd in het hart van Gelderland direct aan de hoofdbaan van deze spoorader in Nederland. Tot op heden is er in Gelderland geen tussenstop aan de Betuweroute en dat is een gemiste kans, zowel op economisch gebied als op gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Een tussenstop trekt immers logistieke bedrijven aan en dat is goed voor Gelderland en vermindert het vervoer van containers over de weg. Lees verder

 • VVD wil Gelderse lobby voor Ondermijningsfonds

  08 december − De Gelderse VVD wil dat de provincie Gelderland actief lobbyt bij het Rijk om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De liberalen reageren daarmee op de actieve lobby die de provincie Noord-Brabant is gestart. Statenlid Frederik Peters: “Het lijkt nu te veel alsof het een probleem is van alleen Zuid-Nederland, terwijl we ook in Gelderland dagelijks worden geconfronteerd met deze vorm van harde criminaliteit”. De liberalen vinden het daarnaast belangrijk dat het thema meer bespreekbaar word gemaakt. Lees verder

 • VVD wil aandacht voor transportcriminaliteit

  04 december − Al in 2007 heeft VVD Gelderland aandacht gevraagd voor de transportcriminaliteit. De schade voor het bedrijfsleven als gevolg van die criminaliteit was toen namelijk schrikbarend toegenomen. De waarde van de gestolen goederen wordt door verzekeraars inmiddels geschat op 350 miljoen euro! Om dan nog maar niet te spreken over de schade aan voertuigen, het verlies aan bedrijfstijd en de gevolgen van fysiek geweld. VVD Statenlid Anja Prins: "Mooi is dan ook het recente bericht dat de parkeerplaats voor vrachtwagens langs de A12 bij Duiven nu is aangelegd. De beveiligde parking met plek voor ruim 200 vrachtwagens is in november open gegaan". Lees verder