• FDP/VVD-delegatie bezoekt beroepsonderwijs in Duitsland en Nederland

  18 juni − Op 4 juni heeft een gezamenlijke FDP-VVD-delegatie een bezoek gebracht aan het ROC Nijmegen en vervolgens aan het Berufskolleg Kleve. VVD-Statenlid René Westra en de FDP-Kamerleden Martina Hannen en Stephan Haupt wilden met dit werkbezoek beter zicht krijgen op de verschillen (en overeenkomsten) tussen het beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland. Het economische belang van goede betrekkingen tussen beide landen in cruciaal: Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Op de foto van links naar rechts: Stephan Haupt (FDP), René Westra (VVD), Peter van Mulkom (Bestuurder ROC Nijmegen), Arie Kerkmann (actieve VVD-er en Bestuurslid FDP Regio Niederrhein, Voorzitter FDP Goch), Martina Hannen (FDP), Willem van Hees (Projectleider 'Ler(n)ende Euregio'), Paul Marcelis (Projectleider 'Deutsch im beruflichen Kontext'). Lees verder

 • Afscheid Marieke Schriks, komst Janiek Kroon

  30 mei − “Ambitie, visie en het onmogelijke waar maken karakteriseren de ware politicus”, aldus VVD-fractievoorzitter Hans de Haan bij het afscheid van VVD Statenlid Marieke Schriks (zie foto). Marieke heeft tijdens de Statenvergadering van 30 mei jl. afscheid genomen als Statenlid omdat zij met voorkeursstemmen is gekozen in de gemeenteraad van Zutphen. Commissaris van de Koning de heer Cornielje sprak haar ook uitgebreid toe. Als opvolger van Marieke is op 30 mei jl. Janiek Kroon benoemd. Lees verder

 • VVD stemt van harte in met OV-uitgangspunten

  30 mei − VVD Statenlid Ans Huisman: “Praten over Openbaar vervoer roept verschillende beelden op. In ieder geval bij mij. Ik reis iedere werkdag met het Openbaar vervoer. Als Provinciale Staten staan wij voor de opgave om voor de komende jaren de uitgangspunten voor het Openbaar Vervoer in Gelderland vast te stellen. Het totale pakket in Gelderland bestaat daarbij uit enerzijds de concessies en anderzijds de aanvullende mobiliteit (oftewel Andere mobiliteit)." In de bijlage vindt u de integrale bijdrage. Lees verder

 • VVD wil Gelderland welvarend en veilig houden

  30 mei − De Provincie ligt goed op koers. Dat is de conclusie die de VVD vandaag trok tijdens de behandeling van de Jaarrekening. In dit rapport legt het College van Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid. Toch is het voor de VVD geen reden om achterover te leunen. Vooral op de terreinen veiligheid, economie en financiën zien de Gelderse liberalen voor de komende jaren belangrijke uitdagingen. Statenlid Frederik Peters: “Goed liberaal beleid blijft ook de komende jaren nodig om Gelderland welvarend en veilig te houden”. Lees verder

 • Wisselingen in de VVD Statenfractie Gelderland

  25 mei − Op 23 mei heeft de fractie unaniem Mike Waltmans gekozen tot opvolger van Hans de Haan als fractievoorzitter. Mike treedt in functie direct na het aftreden van Hans in de statenvergadering van 4 juli. Hans is op 19 april gekozen en beëdigd als wethouder in de gemeente Ermelo. In dezelfde statenvergadering van 4 juli a.s. zal Bert van Bijsteren, op het moment raadslid in Harderwijk, beëdigd worden als nieuw statenlid. Er zijn nog meer wijzigingen waarvan we u graag op de hoogte brengen. Lees verder

 • VVD wil snel vervolg subsidie drugsafvaldumpingen

  25 mei − De Gelderse VVD wil dat de subsidie die grondeigenaren compenseert bij drugsafvaldumpingen zo snel mogelijk wordt opengesteld. Het convenant tussen Rijk en Provincies die dit regelt is afgelopen en er is nog geen overeenstemming over een vervolg. De VVD heeft daarom vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Statenlid Frederik Peters: “Grondeigenaren zijn nu vooral de dupe van deze situatie. De opruimkosten van duizenden euro’s komen nu volledig voor hun rekening.” Lees verder

 • College reageert op VVD: financiering Dorpensingel in voorjaarsnota

  16 mei − Tijdens de behandeling van de jaarrekening in de commissie ABF heeft gedeputeerde Markink aangegeven in de voorjaarsnota een voorstel te doen voor een provinciale bijdrage in de aanleg van de Dorpensingel. Aanleiding waren vragen die VVD-statenlid Frederik Peters aan het College stelde. Peters: “De gemeenten willen al jarenlang deze weg aanleggen, maar kwamen nog een bedrag tekort. Het is goed dat we als Provincie onze bijdrage gaan leveren”. Lees verder

 • VVD: meer politie in Gelderland hard nodig

  29 april − De VVD wil dat de Provincie zich inzet om meer politieagenten in Gelderland te krijgen. Aanleiding hiervoor is een noodkreet van regioburgemeester Hubert Bruls. Hij gaf aan dat de politie vanwege onderbezetting niet toekomt aan ‘het vangen van boeven’. De Gelderse liberalen vinden dit een zorgelijk signaal en trekken daarom aan de bel. Statenlid Frederik Peters: “We willen dat de zware criminaliteit in onze provincie word aangepakt. Dat kan alleen als al onze partners, zoals de politie, op sterkte worden gebracht”. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (zie onderstaand). Lees verder

 • ‘Gelderse molens zijn het beschermen waard’

  19 april − De VVD statenfractie nam op 18 april jl. een kijkje bij de restaurateurs van Vaags Molenwerken in Aalten. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de zaag- en korenmolen Agneta in Ruurlo, waar liberale Statenleden ook in gesprek gingen met de voorzitter van Stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Lees verder

 • VVD staat voor versterking van economische campussen

  12 april − Op 11 april 2018 is door VVD-Statenlid René Westra in Provinciale Staten gesproken over het voorstel van Gedeputeerde Staten om met 1,8 mln euro ontwikkelingen op de campus van Wageningen (foto) te stimuleren. Dit past in het voornemen om de drie economische campussen van Gelderland (Arnhem, Nijmegen en Wageningen) een impuls te geven. Hieronder zijn betoog. Door gedeputeerde Scheffer is in zijn antwoord positief gereageerd op de door de VVD gevraagde toezeggingen. Lees verder

 • Vitale Gelderse economie

  12 april − In het kader van het Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid is er in de PS-vergadering van 11 april 2018 een debat over het boek Samenscholing gehouden. De VVD heeft bij monde van VVD Statenlid René Westra de volgende inbreng geleverd. Met D66, PvdA en CDA is een motie ingediend, die door Provinciale Staten is aangenomen. Lees verder

 • Kiezers bedankt! De VVD heeft het in Gelderland en Overijssel grandioos gedaan!

  24 maart − Kiezers bedankt! Het harde werken van de afgelopen maanden maar ook in de 4 jaar hiervoor in al die gemeenteraden in Gelderland en Overijssel, heeft zijn vruchten afgeworpen. De inzet van onze raadsleden en wethouders in de afgelopen bestuursperiode en de campagnes die zijn gevoerd de laatste maanden, hebben ertoe geleid dat de VVD hele mooie resultaten heeft geboekt! De VVD Statenfractie Gelderland en Gedeputeerden Jan Markink en Conny Bieze wensen alle gekozen raadsleden heel veel plezier toe in hun mooie volksvertegenwoordigende rol en veel succes bij de coalitie-onderhandelingen. En nu ... aan de slag! Lees verder

 • Kies 21 maart VVD. Kies voor Doen!

  19 maart − Over 2 dagen is het zover; dan mag u weer naar de stembus. Deze laatste dagen wordt nog volop campagne gevoerd in onze dorpen en steden door al die enthousiaste liberalen die vinden dat de VVD lokaal ook nog kan groeien. Wij willen verantwoordelijkheid nemen en mee-besturen, ook in úw stad of dorp. Motiveer daarom iedereen in uw omgeving om woensdag te gaan stemmen op een van die goede kandidaten bij u op de VVD-lijst. Samen kiezen wij voor Doen! Lees verder

 • Rondleiding Provinciehuis op 28 maart a.s. GEANNULEERD!

  19 maart − Met veel plezier nodigt de VVD Statenfractie Gelderland jullie, mede namens onze Gedeputeerden Jan Markink en Conny Bieze, uit om deel te nemen aan de rondleiding door het vernieuwde Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem op woensdag 28 maart a.s., om 16.30 uur. Lees verder

 • Kan het licht aan?

  14 maart − Hoe is de robuustheid en verkeersveiligheid van ons wegennet geborgd bij stroomuitval? Bij een recente langdurige storing van de openbare verlichting in de omgeving Brummen, bleek dat veel van de ‘snelheid-remmende maatregelen’ op de N348 niet zichtbaar (onvoldoende reflecterend) waren. De wijze waarop deze maatregelen op de N348 zijn uitgevoerd is een heel gebruikelijke op veel van onze wegen. Dat heeft VVD Gelderland ertoe gebracht vragen te stellen aan het College van GS. Lees verder

 • Samen werken aan een Gaaf Gelderland!

  09 maart − “Door mensen, bedrijven en instellingen in hun kracht te zetten, hun innovatief en aanpassingsvermogen goed te benutten en vooral door goed verbonden te zijn met onze partners, denken wij als provincie te kunnen bijdragen aan een vitaal en gaaf Gelderland”, aldus VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude tijdens de Statenvergadering van 7 maart jl. Lees verder

 • VVD ondersteunt klimaatinitiatief en wil werken aan vervolgstappen

  08 maart − Inbreng van VVD Statenlid René Westra tijdens de Statenvergadering van 7 maart 2018: "Anderhalf jaar geleden is binnen de Staten gestart met het denken over een Gelders Klimaatinitiatief. Vrijwel Staten-breed is gewerkt aan dit initiatief. De VVD is blij hieraan een bijdrage te hebben mogen leveren. Het voorliggende Klimaatinitiatief mag er zijn: ambitieus, betreft alle kerntaken en is gericht op concrete resultaten. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we dit niet alleen kunnen doen. Met dit plan willen we kaderstellend zijn, voor onszelf, maar ook voor samenwerkingspartners binnen onze provincie en straks voor de REKS’en. De VVD is verheugd te vernemen dat het College ook deze benadering is toegedaan. Lees verder

 • Spitsstrook A1 Twello- Deventer een permanente rijstrook?

  07 maart − De Rijksweg A1 vormt een belangrijke verbinding tussen de economische gebieden in de Randstad, de Stedendriehoek en Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. Een goede doorstroming op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is van groot belang voor het verbeteren van de concurrentiepositie van (Oost-)Nederland. VVD Statenlid Anja Prins heeft een aantal vragen gesteld aan het College van GS over het gebruik van de spitsstroken. Lees verder

 • VVD positief over Gelderse bids voor EK Indoor Atletiek en WK Dames Volleybal

  07 maart − Bent u ook bij de WK Baan wielrennen geweest? wat een spektakel ! Een uitverkochte hal met 5000 zitplaatsen. Veel economische spin-off door onder andere de transferbusjes naar het centrum waar diverse ‘side-events’ werden georganiseerd waaronder ‘the Afterparty’. Tijdens dit topsport-evenement was er ook veel aandacht voor de breedte sport. De jeugd kreeg bijvoorbeeld de mogelijkheid om andere sporten te beoefenen zoals volleybal, om er zo nader kennis mee te kunnen maken. Nu heeft de provincie het voornemen een bid uit te brengen voor het Europees Kampioenschap (EK) Indoor Atletiek dat wordt gehouden in 2021 en het Wereld Kampioenschap Dames Volleybal dat op de rol staat voor 2022 en de VVD stemt hier graag mee in. Lees verder

 • VVD stemt opnieuw in met financiële steun Fipronil-crisis

  07 maart − De fipronilcrisis is ongetwijfeld voor de meeste mensen in Gelderland ‘oud nieuws’. Alweer ruim 8 maanden geleden was het echter wekenlang een belangrijk onderwerp. Grote boeren, kleine boeren, productiebedrijven en biologische boeren; ondernemers van verschillende pluimage in de kippenhouderij bleken fipronil ingezet te hebben. Dit najaar financierde de provincie Gelderland mede het wetenschappelijk onderzoek naar de echte oorzaak van de crisis: de bloedluis. Wij leefden toen in de veronderstelling dat met het zorgvuldig reinigen van de stallen de fipronil weg zou gaan. Inmiddels weten wij dat dit zo eenvoudig niet gaat. Lees verder