• Statenfractie VVD Gelderland kijkt terug op succesvol jaar

  December, zo richting Kerst biedt de fractie een mooi moment om even terug te kijken. Hebben we als fractie, en als coalitie, wat bereikt? Zeker en dat gaan we met u delen. We hebben belangrijke beslissingen genomen en flinke stappen gezet op weg naar concrete uitvoering. De Railterminal Gelderland komt er, de rondweg Wageningen wordt aangelegd en er is een langjarig programma opgesteld waarin vooral de grote investeringen voor wegen en openbaar vervoer voor de komende jaren zijn vastgelegd. Als VVD Statenfractie Gelderland zijn we trots op wat er is bereikt. Wij blijven graag voortvarend en vol enthousiasme voor u aan de slag, ook in het nieuwe jaar! Lees verder

 • VVD Gelderland vraagt opnieuw aandacht voor hippisch toerisme

  21 december − Gelderland is een prachtige provincie, ook voor de hippische recreant. De VVD heeft enkele jaren geleden al aandacht gevraagd voor dit thema en doet dit nu opnieuw. Deze vorm van recreatie door ruiters en menners kan naast het bieden van veel plezier, namelijk ook direct bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze economie. Statenlid Bastiaan Meerburg: "Als VVD vinden wij het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn voor de toeristen die met het paard onze mooie provincie willen verkennen. Wij willen weten of en hoe hieraan wordt gewerkt". Lees verder

 • Landsdeel Oost staat goed op de kaart in Den Haag

  18 december − Het is zinvol om op regelmatige basis als VVD Statenfracties van Gelderland en Overijssel overleg te hebben met de VVD Tweede Kamerleden uit de regio Oost. Dat bleek afgelopen zaterdag maar weer eens bij de ontmoeting die plaatsvond in Arnhem. “Van beide kanten is aangegeven welke actuele zaken er spelen en dan blijkt hoe belangrijk het is om goede afstemming te hebben met elkaar", aldus Hans de Haan, fractievoorzitter VVD Gelderland. Regien Courtz, de kersverse fractievoorzitter van de VVD in Overijssel vult aan: "Door middel van diverse thema-tafels is er uitgebreid gesproken over onder andere mobiliteit, wonen, economie, energie en milieu en openbaar bestuur. Het Regeerakkoord biedt meerdere aanknopingspunten en afgesproken is ook tussentijds de contacten goed te onderhouden om de provincies Overijssel en Gelderland goed op de kaart te blijven zetten." Lees verder

 • December vol verrassingen; ook op infrastructureel gebied

  14 december − Allereerst was natuurlijk de vraag: “Komt Sinterklaas nog in het land en wat voor een soort Pieten neemt hij mee?”. De Goedheiligman was nog niet weg of je kon de weg niet meer op omdat er ‘code rood’ werd afgekondigd vanwege de hevige sneeuwval. Het weer zorgde bovendien voor de nodige problemen op het spoor. Terwijl we ons kunnen voorstellen dat deze weersomstandigheden gevolgen hebben voor het hele land, is het inmiddels ook geen verrassing meer dat we op normale werkdagen veelal achteraan in de file kunnen aansluiten. Uiteraard heeft VVD Gelderland zorgvuldig contact gehad met de VVD Tweede Kamerfractie om de belangen van onze provincie onder de aandacht te brengen. In deze maand wordt immers het MIRT besproken waarin we de belangen van Gelderland goed verwoord zagen door ons Tweede Kamerlid Remco Dijkstra en dat leverde een paar mooie verrassingen op. Lees verder

 • VVD wil zorgvuldige besluitvorming rondom Airport Lelystad

  13 december − Samenvatting inbreng VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude in Provinciale Statenvergadering d.d. 13 december 2017: "Wat deed de VVD eigenlijk toen in juni de ontwikkeling van vliegveld Lelystad naar AirPort Lelystad voor Gelderland 3 nadelige effecten bleek te hebben, namelijk: 1. De herindeling van het luchtruim laat langer op zich wachten dus de vliegtuigen vliegen tussen 1800 en 2800 meter hoogte. Dit levert overlast op; 2. De aansluit routes zijn tot de herindeling suboptimaal en zijn niet besproken; 3. Teuge zal met deze aansluitroutes een bedrijfsmatig cruciaal deel van de activiteiten verliezen. Lees verder

 • VVD gaat voor maatwerk in geitenhouderij

  13 december − Een meerderheid van de Provinciale Staten van Gelderland heeft vandaag ingestemd met het voortzetten van de groeistop op de geitenhouderij tot 1 januari 2021. Alleen VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen. De groeistop werd in augustus 2017 in Gelderland ingevoerd als tijdelijke maatregel na uitkomsten van het VGO-onderzoek in Noord-Brabant en Limburg. Daar bleek dat er in de omgeving van geitenhouderijen een verhoogd risico is op longontstekingen. De oorzaak is echter niet bekend en ook niet of dit risico ook voor andere gebieden geldt. Lees verder

 • VVD enthousiast over realisatie Railterminal Gelderland

  13 december − Gelderland is uniek in Nederland, op meerdere gebieden, maar ook omdat het de enige provincie is met een goederenspoorlijn van west naar oost en zo verder Europa en Azië in. De Railterminal Gelderland is straks gevestigd in het hart van Gelderland direct aan de hoofdbaan van deze spoorader in Nederland. Tot op heden is er in Gelderland geen tussenstop aan de Betuweroute en dat is een gemiste kans, zowel op economisch gebied als op gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Een tussenstop trekt immers logistieke bedrijven aan en dat is goed voor Gelderland en vermindert het vervoer van containers over de weg. Lees verder

 • VVD wil Gelderse lobby voor Ondermijningsfonds

  08 december − De Gelderse VVD wil dat de provincie Gelderland actief lobbyt bij het Rijk om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De liberalen reageren daarmee op de actieve lobby die de provincie Noord-Brabant is gestart. Statenlid Frederik Peters: “Het lijkt nu te veel alsof het een probleem is van alleen Zuid-Nederland, terwijl we ook in Gelderland dagelijks worden geconfronteerd met deze vorm van harde criminaliteit”. De liberalen vinden het daarnaast belangrijk dat het thema meer bespreekbaar word gemaakt. Lees verder

 • VVD wil aandacht voor transportcriminaliteit

  04 december − Al in 2007 heeft VVD Gelderland aandacht gevraagd voor de transportcriminaliteit. De schade voor het bedrijfsleven als gevolg van die criminaliteit was toen namelijk schrikbarend toegenomen. De waarde van de gestolen goederen wordt door verzekeraars inmiddels geschat op 350 miljoen euro! Om dan nog maar niet te spreken over de schade aan voertuigen, het verlies aan bedrijfstijd en de gevolgen van fysiek geweld. VVD Statenlid Anja Prins: "Mooi is dan ook het recente bericht dat de parkeerplaats voor vrachtwagens langs de A12 bij Duiven nu is aangelegd. De beveiligde parking met plek voor ruim 200 vrachtwagens is in november open gegaan". Lees verder

 • Gevarieerd en geslaagd werkbezoek aan Nijkerk- Hoevelaken

  23 november − Zaterdag 18 november jl. bracht de VVD Statenfractie Gelderland samen met VVD-Gedeputeerde Conny Bieze een werkbezoek aan Nijkerk. VVD Statenlid Anja Prins: "Na een hartelijke ontvangst zijn we met een bus door het gebied gaan rijden. Uiteraard was ik zelf ook via de N301 gekomen; een provinciale weg die dwars door Nijkerk loopt en waar het iedere ochtend en avond vaststaat. Behalve over mobiliteits-vraagstukken, is er ook gesproken over woningbouw en is er een bezoek gebracht aan het mooie, in aanbouw zijnde zwembad. Kortom het was een gevarieerd en geslaagd werkbezoek". Lees verder

 • “Wat zijn gevolgen landelijke vrachtwagentol voor tolheffing A15?”

  © A15, bron: Rijkswaterstaat

  10 november − Deze krantenkop stond in de Gelderlander van 9 november jl. Dit was naar aanleiding van vragen van de VVD over het onderdeel in het Regeerakkoord waar gesproken wordt over een landelijke heffing voor vrachtwagens. In de berekening voor tol van personenauto’s en vrachtwagens die straks betaald moet worden voor het gebruiken van de A15 tussen knooppunt Ressen en Zevenaar, is er rekening mee gehouden dat een deel van de gebruikers blijft omrijden om tol te vermijden. Als dit deel te groot wordt zal het onderliggend wegennet, dat nu al overbelast is, dit niet kunnen verwerken. Lees verder

 • Begroting 2018: het gaat om resultaten!

  © Statenzaal Huis der ...

  10 november − "De Gelderse economie is in het coalitieakkoord voorzien van drie speerpunten. Deze maken het mogelijk om een helder economisch profiel te scheppen. Duidelijke speerpunten bieden focus en dat maakt kiezen gemakkelijker. Wat doen we wel en wat doen we niet. Zo simpel is het dus. De VVD kiest voor duidelijkheid, focus en beslissen!", aldus VVD Fractievoorzitter Hans de Haan tijdens de behandeling van de Gelderse Begroting 2018 in de Statenvergadering op 8 november jl. De complete bijdrage treft u aan als bijlage. Lees verder

 • Achterhoekse kernkwaliteiten ook internationaal (h)erkend

  09 november − Op 1 november 2017 bezocht de –bijna volledige- VVD-fractie van Provinciale Staten van Gelderland de Achterhoek. De fractie werd op het Gemeentekantoor van Winterswijk ontvangen door wethouder Gert-Jan te Gronde (VVD) met enkele ambtenaren en de VVD-fractie van Winterswijk. In de ochtend stond de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs en de Duitse taal op het programma. Het belang van de Duitse taal in het onderwijs werd helder uiteengezet. In de middag werden indrukwekkende bedrijfsbezoeken afgelegd aan Sorba Projects (zie foto's) en Hittech Bihca (precisieonderdelen). Lees verder

 • VVD pleit voor duurzaam Openbaar Vervoer

  08 november − De komende jaren zullen de concessies in het openbaar vervoer vernieuwd worden. Provinciale Staten zal hiervoor een Nota van Uitgangspunten vaststellen. De VVD wil dat duurzaamheid en emissiereductie leidend gaan zijn bij het uitgeven van de concessies. Lees verder

 • Verbeteren toegangsweg naar Nationaal Park De Hoge Veluwe

  08 november − Het Nationale Park de Hoge Veluwe is druk bezocht, jaarlijks komen er 600.000 bezoekers. Het park is met het museum en het beeldenpark (een van de grootste van Europa) en de vele natuur aantrekkelijk. VVD Statenlid Anja Prins: “Vanwege de hoge bezoekersaantallen, is het van essentieel belang dat het park goed bereikbaar is. Een van de huidige toegangswegen richting het Nationaal Park De Hoge Veluwe, loopt via het dorp Otterlo. In het kader van bereikbaarheid én veiligheid moeten verbeteringen worden doorgevoerd”. Lees verder

 • Ook boeren op de Veluwe moeten volgens VVD kunnen "scheuren"

  © Veeteelt

  07 november − Bij het lezen van de titel van dit artikel denkt u misschien aan hardrijden, maar scheuren bij boeren slaat op een belangrijk onderdeel van de grondbewerking. Scheuren is het opentrekken van de grasmat, wat belangrijk is voor de grasmatvernieuwing. Onlangs is naar aanleiding van een beroepsprocedure bij de Raad van State een wijziging opgetreden van het definitieve aanwijzingsbesluit van het Natura2000-gebied 'Veluwe' en dit heeft negatieve gevolgen voor de agrarische grondgebruikers. VVD-statenlid Bastiaan Meerburg heeft vragen gesteld aan het College van GS (zie bijlage) met als doel druk uit te oefenen vanuit de provincie op het ministerie om snel een nieuw besluit te nemen. Inmiddels heeft GS toegezegd aan te zullen dringen op reparatie van het scheurverbod bij minister Schouten van LNV (zie de antwoorden in de bijlage). Lees verder

 • VVD wil scherpe kaders voor Faunabeleid

  26 oktober − In de commissie RLW werd gisteravond het faunabeleid van de provincie Gelderland besproken. Namens de VVD voerde Statenlid Bastiaan Meerburg het woord. Hij gaf aan dat uit werkbezoeken en uit de 'ronde tafel-sessie' over faunabeheer duidelijk is gebleken dat er veel belangen spelen bij faunabeheer, onder meer over thema's als landbouwschade, houtproductie, verkeersveiligheid en wildzichtbaarheid. Meerburg wees erop dat het belangrijk is dat de vertegenwoordigers van verschillende partijen in de FaunaBeheerEenheid (FBE) deze belangen samen afwegen en omzetten in goede afspraken over de reductie van de wildstand: er is behoefte aan een planmatige aanpak. Lees verder

 • VVD Gelderland respecteert afspraken realisatie Lelystad Airport

  03 oktober − Hans de Haan, voorzitter VVD Statenfractie Gelderland: “Als uitkomst van het debat met de Tweede Kamer op 28 september jl. is duidelijk geworden dat Lelystad Airport zoals gepland open gaat in april 2019. Het luchtruim is vol en het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Nederland dat er extra ruimte gecreëerd wordt. De Gelderse VVD vindt dan ook dat de gemaakte afspraken waarover uitvoerig overleg is geweest, gerespecteerd moeten worden. Wij blijven ons echter inspannen voor betere voorwaarden voor onze inwoners bij de herindeling van het luchtruim. Deze staat voor 2023 gepland maar wat ons betreft zou dit zo snel mogelijk moeten gebeuren. Onze inzet is hogere vliegroutes zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt voor heel Gelderland”. Lees verder

 • VVD zet in op onderzoek na fipronil-crisis

  28 september − VVD Statenlid Bastiaan Meerburg: "Tijdens de Statenvergadering ging ik namens de VVD in op de fipronil-crisis, in een debat dat was aangevraagd door SGP en CU. Ik gaf aan dat ik sinds eind juli veel leed gezien heb: veehouders en hun gezinnen die tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd zijn en helaas nog steeds worden. Er is veel onduidelijkheid: wat moet men doen om van de fipronil af te komen? Moeten de kippen worden geruimd of ruien? En moeten de eieren al dan niet worden vernietigd? Tijdens mijn spreektermijn sprak ik mijn waardering uit voor het Poultry Expertise Centre en de gemeente Barneveld. Beide waren bereid iedereen die getroffen was te helpen, of ze nu uit de regio kwamen, of niet. Top!" Lees verder

 • Is er een weg naar Wageningen?

  27 september − VVD Statenlid Anja Prins: “De provincie heeft al vele jaren geld beschikbaar voor een nieuwe weg omdat het versterken van de bereikbaarheid van Wageningen van groot belang is voor de regionale economische ontwikkeling in Foodvalley. De Wageningse Universiteit in van belang voor de regio maar ook van nationale en internationale betekenis. Hetgeen natuurlijk ook onderbouwd wordt door de toppositie van de Wur internationaal. Concentratie en vestiging van grote spelers in en rondom de campus geeft aan dat er sprake is van een krachtige ontwikkeling en dat vraagt om een voortvarende aanpak.” Lees verder