• Gelderse VVD volgt aansluitroutes Lelystad Airport op de voet

  © Omroep Gelderland

  09 september − Op 22 juli jl. stelde VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude schriftelijke vragen (zie onderstaande bijlage) aan het Gelderse College van Gedeputeerde Staten over de ontwerp aansluitroutes voor Lelystad Airport en de consequenties daarvan voor Gelderland, o.a. in relatie tot Teuge. Op 22 augustus jl. stuurde het College de antwoorden met daarbij de brief aan de heer Alders waarin de reactie van de provincie is verwerkt op het concept-advies rapport Lelystad Airport. Alle relevante stukken treft u onderstaand als bijlage aan. Lees verder

 • Politieke nieuwigheid in Gelderland: belastingverlaging. Voor u!

  28 juni − Fractievoorzitter Hans de Haan: "De VVD in de Provinciale Staten van Gelderland heeft samen met de coalitie het College de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de belasting te verlagen. De VVD wil een trendbreuk. De burgers in Gelderland hebben de afgelopen jaren aan van alles meebetaald; nu gaan we wat terugdoen. Voor de burger, voor u!". Lees verder

 • VVD geeft Dorpensingel nog een kans

  © Foto Google maps en Omroep ...

  28 juni − De gemeenten hebben een taak om te zorgen dat de doorstroming op gemeentelijke wegen goed verloopt. Tussen Nijmegen-Noord en Bemmel zijn verbeteringen nodig voor een goede ontsluiting van het lokale en regionale verkeer. Statenlid Anja Prins: "De VVD heeft met een meerderheid in de Staten vandaag bij de Voorjaarsnota bijgaande motie ingediend met het verzoek aan de provincie om met de regio in gesprek te gaan. Tempo, tempo nu!". Lees verder

 • VVD wil geen schijnveiligheid bij ontgassen door binnenvaart

  © Archieffoto Hans Heynen

  28 juni − Ontgassen door de binnenvaart op de Gelderse wateren is zeer onwenselijk. Dat staat voor de VVD buiten kijf. Het benzeen is gevaarlijk voor mens en milieu. De veiligheid voor de opvarenden en voor de omwonenden langs de rivieren is in het geding want deze lozingen gebeuren immers nog steeds. Volgens VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude is dit een ernstige en betreurenswaardige zaak: "Dit roer moet om". Lees verder

 • Veel liberaal enthousiasme richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  24 juni − "Hoe kleuren we Gelderland en Overijssel nóg blauwer?” Dat was de belangrijkste vraag op de VVD Inspiratiebijeenkomst die zaterdag 24 juni jl. plaatsvond in Apeldoorn. Zo’n 100 enthousiaste liberalen gingen aan de slag met het rapport “De Kracht van Oost-Nederland”. Het onderzoek dat in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is uitgevoerd, onderstreept in welke sectoren kansen liggen. Peter Snijders, voorzitter VVD Regio Oost: “We blijken goud in handen te hebben op diverse terreinen, door onze krachten te bundelen en de verbinding te zoeken kunnen we dit optimaal benutten.” Lees verder

 • Bereikbaarheid, stabiele economie, ruimte voor burgers en bedrijven

  09 juni − Voor een bereikbaar Gelderland met een sterke economie, voor een Gelderland met ruimte voor burgers en bedrijven. Onze economie groeit weer hard. We moeten 15 jaar terug om hogere groeicijfers te vinden. Een mooi resultaat. We zijn uit de crisis, maar de randvoorwaarden voor stabiele economische groei behoeven ondersteuning. We zien dat de wegen en treinen dichtslibben. Het is allang bekend dat economische groei een veelvoud aan mobiliteitsgroei oplevert. We zien dat er spanningen op de arbeidsmarkt zijn. Deze maatschappelijke problemen zijn ook de provincie niet ontgaan. Versnelling van de aanpak van de problemen is hard nodig. De Gelderse economie en infrastructuur moeten versterkt worden. Daarom heeft de Gelderse politiek in mei besloten in deze bestuursperiode nogmaals een groot bedrag te gaan investeren in de bereikbaarheid van Gelderland en de versterking van de Gelderse economische structuur. Lees verder

 • Snelheid voor iedereen!

  07 juni − VVD Statenlid Mike Waltmans: "De provincie Gelderland vierde op 24 mei weer haar jaarlijkse gehaktdag. De Gelderse politiek keek terug op een geslaagd 2016. Het economisch herstel zette flink door. De economische crisis is voorbij. Burgers en bedrijven hebben er weer vertrouwen in. De werkloosheid daalt gestaag. De overheidsfinanciën zijn weer op orde. Maar zelfgenoegzaam op de lauweren rusten is er echter voor de Gelderse overheden niet bij. Tempo, tempo, tempo blijft geboden. Om het tempo te versnellen, zet het provinciebestuur een aantal maatregelen in. Lees verder

 • Provincie onderzoekt aanpak ondermijnende criminaliteit

  24 mei − VVD Statenlid Frederik Peters: "Ook onze provincie wordt in toenemende mate geconfronteerd met een zich sterk manifesterende georganiseerde criminaliteit. De VVD is ervan overtuigd dat alleen door een sluitende en vooral ook brede aanpak van alle betrokken instanties, een effectieve tegendruk kan worden geleverd aan de oprukkende criminaliteit." Lees verder

 • VVD Gelderland verwacht verkeersproblemen door reuzenpanda's

  11 mei − BRON: Omroep Gelderland. De VVD-fractie in Gelderland denkt dat de panda's in Ouwehands Dierenpark verkeersproblemen gaan veroorzaken op de Gelderse wegen. De fractie wil daarom dat de provincie gaat kijken of ze iets kan doen aan de verwachte problemen. Lees verder

 • Oude IJsselbrug Zutphen belemmering groei goederenvervoer

  © ...

  10 mei − Eén van de speerpunten van Gelderland is het goederenvervoer over water. Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwachting uitgesproken dat er problemen ontstaan bij het vervoer over spoor en water in de buurt van Zutphen. Naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport en de constatering dat de Oude IJsselbrug bij Zutphen een belemmering vormt voor de groei van het goederenvervoer over water in Gelderland en het personenvervoer tussen Zutphen en Arnhem, heeft de VVD-fractie vragen gesteld aan het Gelderse College van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • Hoogwaterproblematiek centraal tijdens IJsselbiënnale

  13 april − VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude heeft in de Provinciale Statenvergadering van 12 april jl. aangegeven dat de VVD instemt met het voorstel om €100.000,- beschikbaar te stellen voor de IJsselbiënnale deze zomer. Voor de VVD is het belangrijk dat er goed met elkaar gesproken wordt over de dreiging van hoogwater en ook over andere effecten van klimaatverandering. Van der Woude: “Dat geldt al helemaal voor de omgeving van de IJssel. De VVD vindt het dan ook lovenswaardig dat de Gelderse Culturele sector haar maatschappelijk engagement toont door deze hoogwaterproblematiek tot centraal thema van de Biënnale te maken." Lees verder

 • Meerburg amendeert reparatie Plussenbeleid

  13 april − Tijdens de Statenvergadering op 12 april jl. werd naar aanleiding van een concrete casus in Nijkerk een reparatie door Gedeputeerde Staten (GS) voorgesteld voor het Plussenbeleid. Dit beleid is bedoeld voor de niet-grondgebonden veehouderijen (bijv. vleeskalveren, pluimvee of varkens) en stelt in ruil voor groei, bepaalde eisen aan dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing. Bastiaan Meerburg (VVD) diende een amendement op de voorgestelde reparatie in, dat met grote meerderheid werd aangenomen waardoor er duidelijkheid is gekomen en zoveel mogelijk dubbelzinnigheid over het Plussenbeleid wordt weggenomen. Lees verder

 • VVD hecht belang aan recreatie op Apeldoorns Kanaal

  © ...

  13 april − “In plaats van luchtfietsen boven het Apeldoorns Kanaal gaan wij liever waterfietsen in het kanaal”, zo startte VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude haar bijdrage tijdens de Statenvergadering van 12 april jl. Dat louter ondiepe waterrecreatie het nieuwe perspectief is, is het gevolg van een besluit van stuurgroep ‘Veluwekroon’. Zij heeft geconstateerd dat het bevaarbaar maken van het vijfde en zesde pand van het Apeldoorns Kanaal voor de BM-klasse niet realiseerbaar is. De gemeenteraden van Heerde en Hattem en ook het Algemeen Bestuur van het Waterschap zagen geen mogelijkheid om de onvermijdelijke extra structurele kosten op te vangen in hun begroting. En dat besluit respecteert de VVD-Statenfractie. Lees verder

 • Veluwe op 1: Gebiedsopgave de Veluwe

  13 april − De Gebiedsopgave Veluwe is in de Statenvergadering van 12 april besproken en vastgesteld. Deze Gebiedsopgave is een mooi voorbeeld van wat de nieuwe manier van werken met de provincie inhoudt. Samen met de gebiedspartners (recreatieondernemers, gemeenten, natuurorganisaties) er gekozen voor een echte 'bottom up-realisatie' van een reeks van verschillende projecten. In hun samenhang versterken ze de rol van de Veluwe als top natuur- en vakantiegebied van Nederland. Lees verder

 • VVD ontstemd over jarenlange vertraging rondweg Lochem

  11 april − VVD Statenlid Anja Prins: "Er wordt al jarenlang gesproken over de aanleg van de rondweg om Lochem. In de oorspronkelijke planning zou de weg in 2019 open gaan. Eerst waren er vertragingen vanwege roeken die volgens de regels een verhuisplan nodig hadden. Nu zijn er weer diverse vertragingen doordat er leidingen moeten worden verlegd." Provincie Gelderland verwacht dat de weg nu pas in 2023 of 2024 klaar zal zijn. De VVD vraagt zich af of het niet wat sneller kan en heeft hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld (zie bijlage). Lees verder

 • Bizar dat Epe tornt aan eigendomsrecht recreatiewoningen

  03 april − Op 23 maart werd het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad van Epe. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat alle eigenaren van recreatiewoningen in het buitengebied van Epe verplicht worden om hun eigendom minstens 245 dagen per jaar te verhuren. Hier zijn door Bastiaan Meerburg namens de VVD Gelderland Statenvragen over gesteld. Meerburg: "Het is natuurlijk bizar dat een gemeente op deze wijze eigenaren verplicht om hun eigendom te verhuren: dat gaat volledig tegen het eigendomsrecht in." Lees verder

 • Dankbaar voor het vertrouwen

  22 maart − Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap nog beter te maken. Iedereen die gestemd heeft op 15 maart, en in het bijzonder de mensen die voor ons hebben gekozen: bedankt! Lees verder

 • VVD: “Doorrijden op de A15; heel normaal!”

  08 maart − Vandaag stonden we in de regen in Groessen maar dat maakte niets uit. Onze dag kon niet meer stuk! Vanochtend is een belangrijke stap gezet met het ondertekenen van het Tracé-besluit voor de doortrekking van de A15 door Minister Schultz van Haegen en onze Gedeputeerde Conny Bieze. Voorafgaand aan de bijeenkomst is door de VVD Statenfractie samen met vertegenwoordigers uit het gebied een speciaal bord onthuld ter aanmoediging van de doortrekking. VVD Statenlid (en Tweede Kamer-kandidaat) Anja Prins: “Zo verbeteren we de bereikbaarheid, de betrouwbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in het gebied. Voor het behoud van banen en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid, is de doortrekking van de A15 essentieel.” Lees verder

 • Familiebedrijf POL Heteren inspireert VVD

  08 maart − HETEREN - Op woensdag 8 maart bracht de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland een werkbezoek aan POL in Heteren. Dit prachtige familiebedrijf is gespecialiseerd in wegbebakening, politietechniek en bewegwijzering. VVD-Statenlid Bastiaan Meerburg, zelf woonachtig in Heteren en verantwoordelijk voor de organisatie van het werkbezoek, had de fractie geënthousiasmeerd om POL Heteren te bezoeken. Meerburg: "Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Gelderse economie. POL Heteren is daarvan een uitstekend voorbeeld: men heeft door een duidelijke strategie te kiezen en focus te houden een prachtig bedrijf opgebouwd, dat bekend is in het hele land." Lees verder

 • Meerburg VVD: "Sloop geeft hoop"

  © www.marcelvandenbergh.com

  01 maart − Op 1 maart werd in Provinciale Staten van Gelderland gesproken over de actualisatie van de Omgevingsvisie. Voor de VVD een mooi moment om bij monde van woordvoerder Bastiaan Meerburg te wijzen op de kern van deze visie: vertrouwen geven aan gemeenten voor wat betreft de ruimtelijke ordening en niet alles vanuit Arnhem willen dichtregelen. Belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie vormt het Plussenbeleid, waarmee aan uitbreidende agrariërs meer ruimte wordt gegeven in ruil voor extra aandacht voor dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing. Lees verder