• Dankbaar voor het vertrouwen

  22 maart − Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap nog beter te maken. Iedereen die gestemd heeft op 15 maart, en in het bijzonder de mensen die voor ons hebben gekozen: bedankt! Lees verder

 • VVD: “Doorrijden op de A15; heel normaal!”

  08 maart − Vandaag stonden we in de regen in Groessen maar dat maakte niets uit. Onze dag kon niet meer stuk! Vanochtend is een belangrijke stap gezet met het ondertekenen van het Tracé-besluit voor de doortrekking van de A15 door Minister Schultz van Haegen en onze Gedeputeerde Conny Bieze. Voorafgaand aan de bijeenkomst is door de VVD Statenfractie samen met vertegenwoordigers uit het gebied een speciaal bord onthuld ter aanmoediging van de doortrekking. VVD Statenlid (en Tweede Kamer-kandidaat) Anja Prins: “Zo verbeteren we de bereikbaarheid, de betrouwbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in het gebied. Voor het behoud van banen en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid, is de doortrekking van de A15 essentieel.” Lees verder

 • Familiebedrijf POL Heteren inspireert VVD

  08 maart − HETEREN - Op woensdag 8 maart bracht de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland een werkbezoek aan POL in Heteren. Dit prachtige familiebedrijf is gespecialiseerd in wegbebakening, politietechniek en bewegwijzering. VVD-Statenlid Bastiaan Meerburg, zelf woonachtig in Heteren en verantwoordelijk voor de organisatie van het werkbezoek, had de fractie geënthousiasmeerd om POL Heteren te bezoeken. Meerburg: "Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Gelderse economie. POL Heteren is daarvan een uitstekend voorbeeld: men heeft door een duidelijke strategie te kiezen en focus te houden een prachtig bedrijf opgebouwd, dat bekend is in het hele land." Lees verder

 • Meerburg VVD: "Sloop geeft hoop"

  © www.marcelvandenbergh.com

  01 maart − Op 1 maart werd in Provinciale Staten van Gelderland gesproken over de actualisatie van de Omgevingsvisie. Voor de VVD een mooi moment om bij monde van woordvoerder Bastiaan Meerburg te wijzen op de kern van deze visie: vertrouwen geven aan gemeenten voor wat betreft de ruimtelijke ordening en niet alles vanuit Arnhem willen dichtregelen. Belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie vormt het Plussenbeleid, waarmee aan uitbreidende agrariërs meer ruimte wordt gegeven in ruil voor extra aandacht voor dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing. Lees verder

 • VVD Gelderland roept nieuw Kabinet op te investeren in wegen en goederenvervoer

  18 februari − De plannen van de VVD leveren lastenverlichting op en leiden tot een behoorlijke groei van de werkgelegenheid en economie. Ook daalt de Staatsschuld. Dat blijkt uit de doorrekening van het CPB van de financiële consequenties van het verkiezingsprogramma van de VVD. Anja Prins, Statenlid voor de VVD in Gelderland en woordvoerder Mobiliteit: “In de plannen van de VVD zit ook een aanzienlijk bedrag voor de versterking van de Nederlandse infrastructuur. De VVD pleit landelijk als enige voor forse investeringen in wegen en dat ondersteunen wij van harte want ELKE DAG IN DE FILE STAAN IS NIET NORMAAL!" Lees verder

 • Werkbezoek aan ondernemend Arnhem: oog voor economie en cultuur

  03 februari − Op 1 februari 2017 heeft de Statenfractie een werkbezoek gebracht aan Arnhem. Centraal stonden twee thema's: Economie en Cultuur. De volledige fractie werd vergezeld door de VVD-fractie uit de Arnhemse gemeenteraad. Bijzonder leuk! Hieronder een korte terugblik op de uiterst geslaagde werkbezoeken aan Industriepark Kleefse Waard, start-up Alucha, scale-up HyGear, het wereldwijd opererende DEKRA, Stadsschouwburg Musis en Het Gelders Orkest. Lees verder

 • Wat gaat u kiezen?

  18 januari − Vrijheid is ook eigen keuzes kunnen maken. De landelijke verkiezingen staan voor de deur en natuurlijk gaan we u vragen op de VVD te stemmen. Maar er zijn meer keuzes te maken, zo discussiëren wij in de provincie over investeringen o.a. in mobiliteit. Voor ons is daar geen discussie voor nodig, investeren in bereikbaarheid geeft een goede leefbaarheid en u de mogelijkheid om makkelijk van A naar B te komen. Van belang is het andere partijen te overtuigen dat investeren in wegen noodzakelijk is en blijft! Voor de VVD zijn investeringen in fietspaden, openbaar vervoer en wegen nodig! Vervoer van deur naar deur. Van belang is dat ook ú de juiste keuzes maakt en dat we ook na maart ons huidige beleid samen met het Rijk kunnen blijven continueren. Lees verder

 • Bijeenkomst VVD Seniorennetwerk met 10 VVD Tweede Kamer-kandidaten uit Gelderland en Overijssel

  17 januari − Het VVD-seniorennetwerk Regio-Oost houdt op maandag 30 januari, van 14.00 - 17.00 uur in Velp haar twaalfde bijeen­komst. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Aanwezig zullen zijn de tien VVD-kandidaten voor de Tweede Kamer, die woonachtig zijn in Gelderland en Overijssel. In verband met een mogelijk grote opkomst is het belangrijk dat u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt bij onze secretaris Hans Halkes (halkes3@kpnplanet.nl), uiterlijk 25 januari. Lees verder

 • VVD pleit voor goede verbinding Hoenderloo-Arnhem (N804)

  16 januari − In 2019 staat onderhoud gepland aan de N804 tussen de Koningsweg (N311) in Schaarsbergen en de Otterloseweg (N304 nabij Hoenderloo). Het groot onderhoud wordt gecombineerd met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. De beoogde maatregel om de Deelenseweg af te sluiten voor autoverkeer gaf veel weerstand in het gebied. Er bestaat geen draagvlak voor dit plan. De VVD is altijd voorstander geweest van een volwaardige doorgaande provinciale weg, die een goede bereikbaarheid van Hoenderloo inhoudt. Tevens is deze route een alternatief bij knelpunten op de rijksweg A50. De N804 is een belangrijke Noord-Zuid verbinding tussen Hoenderloo en Arnhem. Lees verder

 • Zondag 15 januari 2017 1ste Nieuwjaarsbijeenkomst VVD Regio Oost

  12 januari − Op zondagmiddag 15 januari 2017 van 15.00 tot 18.00 uur vindt de eerste nieuwjaarsborrel van VVD Regio Oost plaats. Voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst hopen wij u te mogen begroeten op Kasteel de Essenburgh: http://www.essenburgh.com/nl/. Tevens een ideale wandellocatie voor diegenen die er een gezinsuitje van maken. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor wild-aanrijdingen

  22 december − Aanrijdingen Door de grote aantallen wilde dieren en de grote hoeveelheid verkeersbewegingen vinden er in ons land veel aanrijdingen plaats tussen wilde dieren en auto’s en treinen. VVD Statenlid Anja Prins: “Per jaar worden gemiddeld 6.300 aanrijdingen tussen auto’s en grote dieren geregistreerd. Het geschatte werkelijke aantal aanrijdingen ligt rond de 10.000, omdat niet iedere aanrijding wordt gemeld.” Het gaat hierbij om botsingen met grote hoefdieren zoals reeën, herten en wilde zwijnen. De impact van een botsing is altijd groot: zowel voor mens als dier. Dieren raken in veel gevallen zwaar gewond en per jaar komen gemiddeld twee personen om het leven door een aanrijding met wild. Lees verder

 • Tempo, tempo, tempo voor Gelderland!

  19 december − Het Centraal Planbureau (CPB) is begin december met zeer positieve cijfers over de economische groei, werkgelegenheid en de Rijksbegroting gekomen. Dat hadden we in de afgelopen 10 jaar niet meer zo gezien. Onze economie zit in hoogconjunctuur. Het is nu zaak dat ook zoveel mogelijk inwoners van Gelderland dat gaan merken en daar is nog het nodige te doen. De Gelderse VVD heeft daarom ook bij de politieke slotbeschouwingen in de Provinciale Statenvergadering op 14 december jl. op snelheid aangedrongen. Overheden moeten sneller schakelen. Lees verder

 • VVD verheugd over onderzoek naar doortrekking A18

  © De Gelderlander, 8 april 2015

  12 december − De Gelderlander van 6 december bericht: “De snelweg A18 wordt mogelijk doorgetrokken tot Groenlo. De provincie Gelderland wil laten onderzoeken of dit haalbaar is. We gaan kijken wat doortrekking van het tracé moet gaan kosten en wat er allemaal voor nodig is." Volgens de Gelderlander wil GS 59.000 euro beschikbaar stellen voor een onderzoek naar het doortrekken van de A18. De A18 en N18 zijn belangrijke verkeersaders in de Achterhoek. Ook voor de bereikbaarheid vanuit de Achterhoek van het Twentse bedrijfsleven en de Universiteit Twente. De VVD is altijd voorstander geweest van een volwaardige snelweg (2x2 wegdelen). Lees verder

 • Realisatie Railterminal Gelderland steeds dichterbij!

  05 december − VVD Statenlid Ans Huisman: "De economie trekt aan. De bedrijvigheid neemt toe. In Gelderland zien wij dat onder andere terug in de groei van de logistieke sector. Onze provincie ligt tussen de Mainports Rotterdam en Amsterdam en het Europese achterland en is daarmee aantrekkelijk voor de logistieke sector door de aanwezigheid van goede verbindingen over spoor, weg en water. Na een lange aanloop is Provinciale Staten van Gelderland op 9 november 2016 akkoord gegaan met de voorbereiding van de Railterminal Gelderland. Hiervoor zal Gedeputeerde Conny Bieze in het voorjaar 2017 met een nadere kostenraming komen". In de Tweede Kamer heeft Betty de Boer (VVD) onlangs een motie ingediend waarin de Regering wordt opgeroepen om samen met de provincie Gelderland te onderzoeken hoe de Railterminal Gelderland kan worden gerealiseerd. Lees verder

 • Zorgen voor de zorg

  02 december − MBO-scholieren: "Politiek moet discussies over zorg baseren op feiten en beloftes nakomen". Zorg is op de provinciale nieuwssites geen alledaags onderwerp. Na de overdracht van de jeugdzorg aan de gemeenten is zorg nog maar een kleine taak voor de provinciale overheid. Rijk en gemeenten zijn samen verantwoordelijk geworden na de zogenaamde decentralisaties. De provincie houdt zich nu vooral bezig met specifieke onderdelen van de zorg, zoals de locatie van zorginstellingen, vervoer en de innovatie in en van zorg. Om een beter zicht te krijgen op de zorg en de politieke situatie rond de zorg heb ik een gesprek gevoerd met Gelderse en Overijsselse studenten. Lees verder

 • VVD blij met meer veiligheid op A15

  01 december − Na een stevige lobby van de regio Tiel, VVD Statenfractie Gelderland en de VVD in de Tweede Kamer is er resultaat geboekt; er komen nu ook matrixborden tussen Ochten en Tiel. VVD Statenlid Anja Prins: "Minister Schultz van Haegen heeft afgelopen maandag bij de bespreking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) toegezegd dat deze borden die waarschuwen voor filevorming, er komen. De planning was dat dit pas zou gebeuren ergens tussen 2017 en 2019. De bedoeling is nu echter dat de borden er al hangen in de tweede helft van volgend jaar." De gemeenten in de regio vragen al lange tijd om maatregelen op de A15, die in hun ogen gevaarlijk en onoverzichtelijk is. In maart 2015 is de Minister ter plekke gaan kijken en ze heeft de A15 nu scherp in beeld. Het naar voren trekken van deze actie, lijkt daar een mooi resultaat van. Lees verder

 • VVD stelt vragen over uitblijven accountantsverklaringen Gelderse gemeenten

  30 november − Uit recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat de helft van de Nederlandse gemeenten geen goedkeurende verklaring van de accountant heeft gekregen. Ook in Gelderland hebben veel gemeenten geen akkoord gekregen op hun jaarrekening over 2015. De Gelderse VVD-fractie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De liberalen willen weten hoe de provincie, in de rol van toezichthouder, de afgelopen periode heeft gehandeld. Statenlid Frederik Peters heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • Visie, vertrouwen en samenwerking verklaren het succes Brainport

  © Automotive Campus Helmond

  28 november − Brainport Eindhoven is onlangs door het Kabinet aangewezen als één van de drie economische pijlers van Nederland. Brainport staat nu, samen met Airport (Amsterdam) en Seaport (Rotterdam) in de top 3 van belangrijke regio’s in Nederland. Daar mag Brabant trots op zijn. De vraag is: waarom komt Gelderland niet in het lijstje voor? Food-Valley en Health-Valley bieden immers kansen. Blijkbaar staat Gelderland onvoldoende op het netvlies in Den Haag. Reden voor de Gelderse VVD Statenfractie en VVD Eerste Kamerlid Pauline Krikke om Brabant te bezoeken en op zoek te gaan naar het geheim achter het succes van Brainport. Lees verder

 • Hollandse Waterlinie: VVD stelt vragen over situatie GeoFort

  © www.geldersestreken.nl

  24 november − De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het Gelderse deel van de Hollandse Waterlinie. Zo zien slot Loevestein, fort Pannerden en GeoFort er weer goed onderhouden uit. De huidige beheerders doen er alles aan om het aantrekkelijk te maken en te houden. Vele vrijwilligers zijn hier bij betrokken en het resultaat mag er zijn. GeoFort is dit jaar zelfs onderscheiden als het beste kindermuseum van de wereld. Echter, berichtgeving over slot Loevestein n.a.v. het advies van de Raad voor Cultuur en de informatie, verkregen tijdens het werkbezoek van Provinciale Staten aan fort Pannerden maken duidelijk dat de Gelderse delen van de Hollandse Waterlinie financiële zorgen kennen. De beslissing van de Raad voor Cultuur is weinig hoopgevend. Dat geldt helaas ook voor GeoFort. Lees verder

 • VVD wil Gelderse veiligheidsagenda

  23 november − De VVD in Gelderland pleit voor een Gelderse veiligheidsagenda. Veiligheid is niet meer alleen een thema voor gemeenten en het rijk; in toenemende mate wordt duidelijk dat ook op provinciaal niveau belangrijke initiatieven kunnen worden genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door op provinciaal niveau een Veiligheidsagenda op te stellen wordt duidelijk waar een integrale aanpak een meerwaarde kan opleveren en waar niet. VVD Statenleden Frederik Peters en René Westra: “Het gaat om meer aandacht voor veiligheid, waaronder criminaliteit. We denken aan zowel kennisuitwisseling als het versterken van het gezamenlijk optreden”. Lees verder