• Realisatie Railterminal Gelderland steeds dichterbij!

  05 december − VVD Statenlid Ans Huisman: "De economie trekt aan. De bedrijvigheid neemt toe. In Gelderland zien wij dat onder andere terug in de groei van de logistieke sector. Onze provincie ligt tussen de Mainports Rotterdam en Amsterdam en het Europese achterland en is daarmee aantrekkelijk voor de logistieke sector door de aanwezigheid van goede verbindingen over spoor, weg en water. Na een lange aanloop is Provinciale Staten van Gelderland op 9 november 2016 akkoord gegaan met de voorbereiding van de Railterminal Gelderland. Hiervoor zal Gedeputeerde Conny Bieze in het voorjaar 2017 met een nadere kostenraming komen". In de Tweede Kamer heeft Betty de Boer (VVD) onlangs een motie ingediend waarin de Regering wordt opgeroepen om samen met de provincie Gelderland te onderzoeken hoe de Railterminal Gelderland kan worden gerealiseerd. Lees verder

 • Zorgen voor de zorg

  02 december − MBO-scholieren: "Politiek moet discussies over zorg baseren op feiten en beloftes nakomen". Zorg is op de provinciale nieuwssites geen alledaags onderwerp. Na de overdracht van de jeugdzorg aan de gemeenten is zorg nog maar een kleine taak voor de provinciale overheid. Rijk en gemeenten zijn samen verantwoordelijk geworden na de zogenaamde decentralisaties. De provincie houdt zich nu vooral bezig met specifieke onderdelen van de zorg, zoals de locatie van zorginstellingen, vervoer en de innovatie in en van zorg. Om een beter zicht te krijgen op de zorg en de politieke situatie rond de zorg heb ik een gesprek gevoerd met Gelderse en Overijsselse studenten. Lees verder

 • VVD blij met meer veiligheid op A15

  01 december − Na een stevige lobby van de regio Tiel, VVD Statenfractie Gelderland en de VVD in de Tweede Kamer is er resultaat geboekt; er komen nu ook matrixborden tussen Ochten en Tiel. VVD Statenlid Anja Prins: "Minister Schultz van Haegen heeft afgelopen maandag bij de bespreking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) toegezegd dat deze borden die waarschuwen voor filevorming, er komen. De planning was dat dit pas zou gebeuren ergens tussen 2017 en 2019. De bedoeling is nu echter dat de borden er al hangen in de tweede helft van volgend jaar." De gemeenten in de regio vragen al lange tijd om maatregelen op de A15, die in hun ogen gevaarlijk en onoverzichtelijk is. In maart 2015 is de Minister ter plekke gaan kijken en ze heeft de A15 nu scherp in beeld. Het naar voren trekken van deze actie, lijkt daar een mooi resultaat van. Lees verder

 • VVD stelt vragen over uitblijven accountantsverklaringen Gelderse gemeenten

  30 november − Uit recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat de helft van de Nederlandse gemeenten geen goedkeurende verklaring van de accountant heeft gekregen. Ook in Gelderland hebben veel gemeenten geen akkoord gekregen op hun jaarrekening over 2015. De Gelderse VVD-fractie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De liberalen willen weten hoe de provincie, in de rol van toezichthouder, de afgelopen periode heeft gehandeld. Statenlid Frederik Peters heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • Visie, vertrouwen en samenwerking verklaren het succes Brainport

  © Automotive Campus Helmond

  28 november − Brainport Eindhoven is onlangs door het Kabinet aangewezen als één van de drie economische pijlers van Nederland. Brainport staat nu, samen met Airport (Amsterdam) en Seaport (Rotterdam) in de top 3 van belangrijke regio’s in Nederland. Daar mag Brabant trots op zijn. De vraag is: waarom komt Gelderland niet in het lijstje voor? Food-Valley en Health-Valley bieden immers kansen. Blijkbaar staat Gelderland onvoldoende op het netvlies in Den Haag. Reden voor de Gelderse VVD Statenfractie en VVD Eerste Kamerlid Pauline Krikke om Brabant te bezoeken en op zoek te gaan naar het geheim achter het succes van Brainport. Lees verder

 • Hollandse Waterlinie: VVD stelt vragen over situatie GeoFort

  © www.geldersestreken.nl

  24 november − De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het Gelderse deel van de Hollandse Waterlinie. Zo zien slot Loevestein, fort Pannerden en GeoFort er weer goed onderhouden uit. De huidige beheerders doen er alles aan om het aantrekkelijk te maken en te houden. Vele vrijwilligers zijn hier bij betrokken en het resultaat mag er zijn. GeoFort is dit jaar zelfs onderscheiden als het beste kindermuseum van de wereld. Echter, berichtgeving over slot Loevestein n.a.v. het advies van de Raad voor Cultuur en de informatie, verkregen tijdens het werkbezoek van Provinciale Staten aan fort Pannerden maken duidelijk dat de Gelderse delen van de Hollandse Waterlinie financiële zorgen kennen. De beslissing van de Raad voor Cultuur is weinig hoopgevend. Dat geldt helaas ook voor GeoFort. Lees verder

 • VVD wil Gelderse veiligheidsagenda

  23 november − De VVD in Gelderland pleit voor een Gelderse veiligheidsagenda. Veiligheid is niet meer alleen een thema voor gemeenten en het rijk; in toenemende mate wordt duidelijk dat ook op provinciaal niveau belangrijke initiatieven kunnen worden genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door op provinciaal niveau een Veiligheidsagenda op te stellen wordt duidelijk waar een integrale aanpak een meerwaarde kan opleveren en waar niet. VVD Statenleden Frederik Peters en René Westra: “Het gaat om meer aandacht voor veiligheid, waaronder criminaliteit. We denken aan zowel kennisuitwisseling als het versterken van het gezamenlijk optreden”. Lees verder

 • VVD positief over Gelderse begroting

  09 november − VVD-fractievoorzitter Hans de Haan: "De begroting 2017 zit goed in elkaar. De provincie heeft nauwelijks tegenvallers en de begroting geeft aan dat de €150 miljoen euro die nog nodig was voor het collegeprogramma, uit de lopende middelen is gerealiseerd". Met nog twee jaar te gaan is er vanuit de VVD en de coalitiepartijen gekozen om een 'midterm review' te maken waarin de stand van zaken, de nog te realiseren doelen en mogelijke nieuwe doelen op een rij worden gezet. De Haan: "Dit is vastgelegd in de motie "Midterm review / begroting". De bedoeling is om precies te weten hoe en wat we de komende twee jaar gaan doen." Lees verder

 • VVD pleit voor ‘startup-friendly’ inkoop provincie Gelderland

  04 november − De provincie Gelderland kan zelf veel meer profijt hebben van innovatieve start-ups. Dat vindt de fractie van de VVD in Provinciale Staten. De liberalen pleiten daarom voor een ‘startup-friendly’ inkoopbeleid, waarin de provincie zich nadrukkelijk opstelt als ‘launching customer’. “Door onze inkoopregels aan dit principe aan te passen geven we meer ruimte aan innovatief ondernemerschap. Daar profiteren zowel de provincie, als de startups direct van”, aldus Statenlid Frederik Peters. Lees verder

 • Gelderse VVD houdt aandacht voor kostbare asbestproblematiek

  02 november − VVD Statenlid Marieke Schriks: “Er ligt nog 14 miljoen vierkante meter asbest-dak in Gelderland waarvan 12 miljoen op bedrijventerreinen en in landbouwgebied. Dat blijkt uit de beantwoording van het College van Gedeputeerde Staten op eerder door de VVD gestelde vragen. Gelderland telt dus nog te veel asbestdaken, waarvan het grootste percentage, zo’n 80%, terug te vinden is op agrarische bedrijven.” Marieke Schriks: “Dat is zorgelijk. De kosten van sanering zijn zo hoog dat dit ten koste kan gaan van de volksgezondheid en de werkgelegenheid. Veel ondernemers kunnen deze kosten namelijk niet opbrengen. De kans dat de doelstelling (asbestvrij in 2024) niet wordt gehaald, is bovendien groot.” Lees verder

 • VVD juicht Flexibel Openbaar Vervoer toe!

  29 oktober − Het Openbaar Vervoer met vaste haltes en tijden is aan het veranderen. Het beeld van grote bussen die delen van de dag leeg rondrijden past niet meer in deze tijd van milieu- en kostenbewustzijn. VVD Statenlid Ans Huisman: "In de OV-visie van de provincie Gelderland ligt dan ook de nadruk op het stimuleren en aanmoedigen van nieuwe vormen van vervoer van deur tot deur. Van aanbodgestuurd Openbaar Vervoer naar vraaggestuurd Openbaar Vervoer; de VVD is hier enthousiast over." Lees verder

 • Uitnodiging: "Energiebeleid en energievoorziening in Nederland"

  26 oktober − Het VVD-seniorennetwerk in Gelderland houdt op maandag 14 november van 13.30 tot 17.00 uur in Het Kasteeltje / Huize Vredenburg aan de Klapstraat 112 in Westervoort, haar elfde bijeen­komst. Op deze bijeenkomst zal centraal staan het overheidsbeleid voor wat betreft energie en energie­voorzieningen. Wij hebben als spreker uitgenodigd André Bosman, woordvoerder energie van de Tweede Kamerfractie van de VVD. De complete uitnodiging treft u onderstaand als bijlage aan. Lees verder

 • Internet: infrastructuur te belangrijk om aan de markt over te laten

  19 oktober − Internet, we kunnen niet meer zonder en stellen er steeds hogere eisen aan. We willen geen gewoon internet, maar supersnel internet. Regelmatig bezoekt de VVD fractie één of meerdere bedrijven in Gelderland. Onlangs waren we bij CAI Harderwijk. Eigenaar van een netwerk (glasvezel) met een supersnelle verbinding. Lees verder

 • Fileleed A1/A30 kost miljoenen

  18 oktober − Bij de bespreking van de Voorjaarsnota is in de Provinciale Staten van Gelderland een motie aangenomen over de A1/A30, waarin het college is verzocht: om in overleg met de minister en de regio tot oplossingen te komen, daarbij als uitgangspunt te nemen het advies van Rijkswaterstaat om tot een aanpak te komen voor de Zuidzijde van het knooppunt (fase1), nader onderzoek te (laten) doen naar integrale aanpak aan de noordzijde (fase2), en zo spoedig mogelijk met voorstellen naar de staten te komen. Op 7 juli 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister oproept nader onderzoek uit te voeren naar de aanpak van de aansluiting A1/A30. De VVD verwacht dat het aantal knelpunten in ons wegennet zeker niet zal afnemen en heeft vragen gesteld onder andere over de onderzoeksresultaten aan het Gelderse College van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • VVD blij met 200 miljoen extra voor goederencorridor Oost-Nederland

  14 oktober − "De VVD Statenfractie is blij dat Minister Schultz van Haegen het grote belang ziet van de doorstroming van verkeer en goederen tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. De 200 miljoen die ze nu extra beschikbaar stelt, maakt een versnelling van de noodzakelijke investeringen mogelijk om groei en welvaart van Nederland én Gelderland te bevorderen over een langere periode", aldus Hans de Haan, voorzitter van de VVD Statenfractie. VVD-Gedeputeerde Conny Bieze: "Gelderland is de poort naar Europa. Met de Tweede Maasvlakte komen er twee keer zoveel vrachtwagens, goederentreinen en vrachtschepen door Gelderland. Samen met het ministerie van I&M willen we de poort ook in de toekomst open houden". Lees verder

 • Harderwijk bruist!

  © Waterfront

  12 oktober − Op woensdag 12 oktober was de VVD Statenfractie op werkbezoek in Harderwijk. Vier thema’s stonden centraal: - De rol van kabelaanbieders (CAI Harderwijk) - De ontwikkeling van het Waterfront - De samenwerking op de Noord-Veluwe: 'Meerinzicht' - De nieuwe broedplaats voor jonge bedrijven: 'California'. Lees verder

 • Gelderse lastendruk stabiliseert maar blijft te hoog

  30 september − Dat we allemaal een behoorlijk deel van ons inkomen aan Haagse belasting betalen, is algemeen bekend. Minder bekend is dat we daarnaast ook een flink bedrag aan “Gelderse” belasting betalen. Een gemiddeld Gelders huishouden met koopwoning en auto betaalt ca. 1600 euro per jaar aan lasten. Daarvan betaalt een Gelders huishouden ca. 700 euro aan gemeentebelasting, ca. 400 euro aan vastrecht Liander en Vitens (waarvan de provincie Gelderland aandeelhouder is), ca. 300 euro aan het waterschap en ca. 200 euro aan de provinciale opcenten voor de motorrijtuigenbelasting. De provincie Gelderland heeft hierbij een belangrijke rol. Lees verder

 • VVD Masterclass Oost start 29 oktober 2016

  30 september − Ben jij als actief VVD-lid toe aan een volgende stap? Of heb jij serieuze ambitie om politiek of bestuurlijk actief te worden binnen onze partij? Dan nodigen wij jou hierbij uit om je aan te melden voor de Masterclass Oost (Gelderland & Overijssel). De Masterclass 2016/17 is de kans om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen. Vanaf 29 oktober wordt er weer gestart met een intensief programma waarin prominente VVD'ers en professionals hun kennis en ervaring delen. Je ontwikkelt je politieke vaardigheden door middel van interactieve sessies en coaching. Lees verder

 • Veehouderij-beleid baseren op feiten en niet op emoties

  28 september − "Minder gekukel is beter voor de mens" - dat stond vandaag in de Volkskrant over pluimveedrijven in onze Gelderse Vallei. Ik zou zeggen: liever gekukel in de Vallei, dan gekrakeel in Provinciale Staten. Want dat is beter voor de mens, of in elk geval voor mij als lid van deze Staten", aldus VVD Statenlid Bastiaan Meerburg. "De feiten doen ertoe: niet de emoties. En die feiten zeggen dat nieuwe stalsystemen hebben geleid tot meer emissies. Kippen die buiten scharrelen, het is prachtig voor dierwelzijn, maar het leidt tot meer emissies en meer risico's voor de voedselveiligheid als destijds bij de legbatterij. Lees verder

 • VVD wil slim beleid Leefbaarheid

  28 september − "Voor de VVD is het belangrijk dat twee zaken binnen leefbaarheid ook voldoende ruimte krijgen. Zij zijn nu nog wat onderbelicht. Het gaat dan om het realiseren van kleine fysieke aanpassingen aan de leefomgeving en om ruimte te geven aan innovatie en vernieuwing ," aldus VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude tijdens de Statenvergadering vandaag. Lees verder