• Uitnodiging: "Energiebeleid en energievoorziening in Nederland"

  26 oktober − Het VVD-seniorennetwerk in Gelderland houdt op maandag 14 november van 13.30 tot 17.00 uur in Het Kasteeltje / Huize Vredenburg aan de Klapstraat 112 in Westervoort, haar elfde bijeen­komst. Op deze bijeenkomst zal centraal staan het overheidsbeleid voor wat betreft energie en energie­voorzieningen. Wij hebben als spreker uitgenodigd André Bosman, woordvoerder energie van de Tweede Kamerfractie van de VVD. De complete uitnodiging treft u onderstaand als bijlage aan. Lees verder

 • Internet: infrastructuur te belangrijk om aan de markt over te laten

  19 oktober − Internet, we kunnen niet meer zonder en stellen er steeds hogere eisen aan. We willen geen gewoon internet, maar supersnel internet. Regelmatig bezoekt de VVD fractie één of meerdere bedrijven in Gelderland. Onlangs waren we bij CAI Harderwijk. Eigenaar van een netwerk (glasvezel) met een supersnelle verbinding. Lees verder

 • Fileleed A1/A30 kost miljoenen

  18 oktober − Bij de bespreking van de Voorjaarsnota is in de Provinciale Staten van Gelderland een motie aangenomen over de A1/A30, waarin het college is verzocht: om in overleg met de minister en de regio tot oplossingen te komen, daarbij als uitgangspunt te nemen het advies van Rijkswaterstaat om tot een aanpak te komen voor de Zuidzijde van het knooppunt (fase1), nader onderzoek te (laten) doen naar integrale aanpak aan de noordzijde (fase2), en zo spoedig mogelijk met voorstellen naar de staten te komen. Op 7 juli 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister oproept nader onderzoek uit te voeren naar de aanpak van de aansluiting A1/A30. De VVD verwacht dat het aantal knelpunten in ons wegennet zeker niet zal afnemen en heeft vragen gesteld onder andere over de onderzoeksresultaten aan het Gelderse College van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • VVD blij met 200 miljoen extra voor goederencorridor Oost-Nederland

  14 oktober − "De VVD Statenfractie is blij dat Minister Schultz van Haegen het grote belang ziet van de doorstroming van verkeer en goederen tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. De 200 miljoen die ze nu extra beschikbaar stelt, maakt een versnelling van de noodzakelijke investeringen mogelijk om groei en welvaart van Nederland én Gelderland te bevorderen over een langere periode", aldus Hans de Haan, voorzitter van de VVD Statenfractie. VVD-Gedeputeerde Conny Bieze: "Gelderland is de poort naar Europa. Met de Tweede Maasvlakte komen er twee keer zoveel vrachtwagens, goederentreinen en vrachtschepen door Gelderland. Samen met het ministerie van I&M willen we de poort ook in de toekomst open houden". Lees verder

 • Harderwijk bruist!

  © Waterfront

  12 oktober − Op woensdag 12 oktober was de VVD Statenfractie op werkbezoek in Harderwijk. Vier thema’s stonden centraal: - De rol van kabelaanbieders (CAI Harderwijk) - De ontwikkeling van het Waterfront - De samenwerking op de Noord-Veluwe: 'Meerinzicht' - De nieuwe broedplaats voor jonge bedrijven: 'California'. Lees verder

 • Gelderse lastendruk stabiliseert maar blijft te hoog

  30 september − Dat we allemaal een behoorlijk deel van ons inkomen aan Haagse belasting betalen, is algemeen bekend. Minder bekend is dat we daarnaast ook een flink bedrag aan “Gelderse” belasting betalen. Een gemiddeld Gelders huishouden met koopwoning en auto betaalt ca. 1600 euro per jaar aan lasten. Daarvan betaalt een Gelders huishouden ca. 700 euro aan gemeentebelasting, ca. 400 euro aan vastrecht Liander en Vitens (waarvan de provincie Gelderland aandeelhouder is), ca. 300 euro aan het waterschap en ca. 200 euro aan de provinciale opcenten voor de motorrijtuigenbelasting. De provincie Gelderland heeft hierbij een belangrijke rol. Lees verder

 • VVD Masterclass Oost start 29 oktober 2016

  30 september − Ben jij als actief VVD-lid toe aan een volgende stap? Of heb jij serieuze ambitie om politiek of bestuurlijk actief te worden binnen onze partij? Dan nodigen wij jou hierbij uit om je aan te melden voor de Masterclass Oost (Gelderland & Overijssel). De Masterclass 2016/17 is de kans om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen. Vanaf 29 oktober wordt er weer gestart met een intensief programma waarin prominente VVD'ers en professionals hun kennis en ervaring delen. Je ontwikkelt je politieke vaardigheden door middel van interactieve sessies en coaching. Lees verder

 • Veehouderij-beleid baseren op feiten en niet op emoties

  28 september − "Minder gekukel is beter voor de mens" - dat stond vandaag in de Volkskrant over pluimveedrijven in onze Gelderse Vallei. Ik zou zeggen: liever gekukel in de Vallei, dan gekrakeel in Provinciale Staten. Want dat is beter voor de mens, of in elk geval voor mij als lid van deze Staten", aldus VVD Statenlid Bastiaan Meerburg. "De feiten doen ertoe: niet de emoties. En die feiten zeggen dat nieuwe stalsystemen hebben geleid tot meer emissies. Kippen die buiten scharrelen, het is prachtig voor dierwelzijn, maar het leidt tot meer emissies en meer risico's voor de voedselveiligheid als destijds bij de legbatterij. Lees verder

 • VVD wil slim beleid Leefbaarheid

  28 september − "Voor de VVD is het belangrijk dat twee zaken binnen leefbaarheid ook voldoende ruimte krijgen. Zij zijn nu nog wat onderbelicht. Het gaat dan om het realiseren van kleine fysieke aanpassingen aan de leefomgeving en om ruimte te geven aan innovatie en vernieuwing ," aldus VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude tijdens de Statenvergadering vandaag. Lees verder

 • Kom je eens langs in Den Haag?

  22 september − Wil jij een keer langskomen in Den Haag om over verschillende onderwerpen je mening te geven aan een van onze Kamerleden? Lees verder

 • VVD wil meer actiegerichte Duitsland-strategie

  20 september − Op 14 september heeft het VVD Statenlid René Westra bij de behandeling van de Duitsland-strategie van Gelderland, in de commissie “Economie, Energie en Milieu” gepleit voor een actiegerichte vervolgstap van het College. In het huidige Coalitieakkoord heeft de buitenland-portefeuille met een coördinerend-Gedeputeerde duidelijker positie gekregen. Het voorliggende document biedt een gedegen beschrijving van de bestuurlijke relatie met onze belangrijkste handelspartner. René Westra: ”Het economische belang van deze relatie wordt onderstreept door recente cijfers van het CBS". Lees verder

 • Minder regels als boost voor de werkgelegenheid!

  13 september − Sommige mensen (en politieke partijen) denken dat een diensten-economie de oplossing is. Ik geloof daar niet in. Diensten alleen bieden niet of nauwelijks toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde bereik je vooral met productie, waaromheen zich een diensten-economie, maar ook zaken als onderwijs, innovatie en financieringsvormen, ontwikkelen. Op 7 september bracht de VVD Statenfractie, een werkbezoek aan Solidpack in Loenen. Solidpack recyclet oud papier in karton dat geschikt is als verpakking van vochtige producten. Lees verder

 • Apeldoorn inspireert!

  13 september − Een drukke maar interessante dag vol inspirerende ontmoetingen met politici, bestuurders én ondernemers in en rondom Apeldoorn, vormde voor de VVD Statenfractie Gelderland de start van het nieuwe politieke seizoen, op 7 september jl. Wij spraken met de VVD-fractie Apeldoorn, leden van het College, wij kregen een rondleiding door het bedrijf SolidPack en gingen in gesprek met de eigenaar van FuturumShop. Tot slot brachten we een bezoek aan de internationale onderwijsinstelling Wittenborg. Kortom; wij beleefden een zeer inspirerende dag in Apeldoorn en omgeving. Lees verder

 • Gelderse VVD en CDA bezorgd over giftig Jacobskruiskruid

  02 september − De Gelderse fracties van de VVD en het CDA maken zich ernstig zorgen over het zich sterk vermeerderende plantje met de gele bloemen dat Jacobskruiskruid heet en zij hebben hierover onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (zie bijlage). Jacobskruiskruid wordt veel aangetroffen in wegbermen en natuurgebieden en produceert een giftige stof (pyrrolizidine alkaloiden) dat zeer giftig is voor mensen en grote grazers zoals paarden en koeien. Lees verder

 • Update landelijk VVD Seniorennetwerk

  09 augustus − Liberale vrienden, Er komen in de media veel gebeurtenissen voorbij, waardoor u kunt denken wat gebeurt er allemaal in de wereld. Hoe kan ik zolang mogelijk in mijn huis blijven wonen? Hebben mijn kinderen en kleinkinderen straks nog een pensioen? De veranderingen in de zorg, wat betekent dat voor mij? Deze vragen bereiken ons ook per mail of telefoon van bezorgde of geïnteresseerde leden. In de nieuwe nieuwsbrief, die u onderstaand als bijlage aantreft, zullen Anoushka Schut-Welkzijn, Helma Lodders, Roald van der Linde, Bas van 't Wout, Aukje de Vries, Erik Ziengs, Leendert de Lange en Arno Rutte u informeren over de voortgang van enkele dossiers binnen hun portefeuille. Wij nodigen u van harte uit hiervan kennis te nemen. Lees verder

 • AANGEPAST: VVD in waterschap Rijn en IJssel: "Financiën komen op orde"

  03 augustus − Na de verkiezingen in 2015 is de VVD in de gelegenheid gesteld een heemraad te leveren in c.q. na de coalitie-onderhandelingen over een bestuursakkoord. Dat bestuursakkoord kwam er mede omdat in het voortraject was geïnvesteerd in de relaties met de fracties. Mede door de opstelling van het CDA is er een bestuursakkoord uitgekomen waarin met name ook de financiën een centrale rol hebben. Doordat de VVD-heemraad de portefeuille financiën heeft, is de invloed van de VVD met slechts drie zetels in het Algemeen Bestuur relatief groot. Lees verder

 • VVD bezorgd over financieel beleid Waterschap Rivierenland

  20 juli − Een korte update vanuit de VVD/AWP fractie in waterschap rivierenland De fractie VVD/AWP (Algemene Waterschaps Partij) heeft een druk jaar achter de rug. Oppositie voeren heeft zeker nadelen maar kent ook een aantal voordelen. De nadelen zijn evident, we hebben minder directe invloed op beleid van het waterschap, maar het heeft ook een voordeel: we kunnen vanuit de oppositie een veel duidelijker liberaal geluid laten horen en dat hebben dan ook gedaan in het afgelopen halfjaar. Voor het eerst sinds lange tijd heeft de VVD/AWP fractie tegen het vaststellen van de voorjaarsnota gestemd. Dit was een weloverwogen besluit. Als fractie vinden wij dat Waterschap Rivierenland een financieel beleid voert dat we niet langer verantwoordelijk achten. Lees verder

 • Meer ruimte voor logistieke bedrijven in Rivierenland; een goede zaak!

  19 juli − Logistiek is voor de regio rivierenland een kernwaarde voor economische groei. Langs de A15, de Betuweroute, de Rijn en goed gelegen tussen Randstad en Duitsland. Voor een optimale ontwikkeling van dit gebied zijn zowel de grote verbindingen als de onderliggende gemeentelijke en provinciale verbindingen van belang. Maar al die wegen, waterwegen en spoorlijnen hebben geen zin als er geen bedrijventerreinen zijn waar vooral de grootschalige logistieke bedrijven zich kunnen vestigen en dan praten we over terreinen van 10 tot 40 ha. Op dit moment is er nog ruimte, maar er zal nu al goed moeten worden gekeken naar de toekomstige behoefte. Hier kan de provincie een belangrijke rol spelen om de ondernemers te faciliteren. De economie staat of valt nog steeds met ondernemers. En dat geldt ook voor Gelderland. Zonder ondernemers geen werk. Zo simpel is het. Zij zijn het immers die de plannen maken, de risico’s nemen en durven te investeren. Lees verder

 • VVD bezorgd over toename steenmarters

  © Bron: http://wikipedia.nl

  14 juli − De Provinciale Statenfractie van de VVD maakt zich zorgen over de toename van steenmarters in Gelderland. Statenlid Bastiaan Meerburg, woordvoerder faunabeheer, heeft hierover vragen (zie onderstaande bijlage) gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS). Steenmarters nemen regelmatig hun intrek in huizen (bijvoorbeeld op zolder) en veroorzaken daar geur- en geluidsoverlast of richten behoorlijke schade aan onder de motorkap van auto’s. Volgens de Flora- en Faunawet is de steenmarter een beschermd inheems dier, wat niet mag worden verjaagd, gevangen of gedood. Daarnaast mogen verblijfplaatsen van deze dieren niet worden verstoord of beschadigd. Meerburg: "De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen op de Flora- en Faunawet. Sinds 2013 heeft de provincie de regels voor de aanpak van steenmarters verruimd om extreme overlast snel te kunnen bestrijden. Lees verder

 • Jan Markink: met nieuwe instrumenten sneller voorwaarts

  © www.gelderland.nl

  12 juli − Samen met de Voorjaarsnota zijn op 29 juni in Provinciale Staten een zestal beleidsplannen aan de orde geweest. In de provinciale digitale nieuwsbrief 'Gelderland flits' wordt een inkijkje gegeven in de plannen en de belangrijke besluiten uit de Voorjaarsnota. 'Met de nieuwe Voorjaarsnota hebben we de weg geopend naar een aantal nieuwe instrumenten. Hiermee proberen we sneller in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding, revolverende fondsen en kennis delen.' Aan het woord is Jan Markink, als gedeputeerde met de portefeuille financiën verantwoordelijk voor de net aangenomen Voorjaarsnota. 'We hebben in 4 jaar tijd €525 miljoen om de economie te stimuleren. Het is veel geld, maar het is evengoed een druppel op een gloeiende plaat als je het niet goed inzet. Door meer samen te werken met burgers, bedrijven en andere overheden hopen we op een vliegwieleffect.' Lees verder